Tallinna Linnavolikogu hääletustulemused

Salajane hääletamine
Päevakord: 9. OE 77 - Revisjonikomisjoni liikme valimine
Kommentaar: Kandidaatide nimekiri
Kohal: 66
Poolt: 48
Vastu: 2
Puudus: 13
Hääletamisest osavõtnute arv: 50
Istungi juhataja: Tiit Terik
Hääletamine toimus: 02.05.2019 KELL 16:37:57