Tallinna Linnavolikogu hääletustulemused

Salajane hääletamine
Päevakord: 9. OE 77 - Revisjonikomisjoni liikme valimine
Kommentaar: Kandidaatide nimekirja sulgemine
Kohal: 66
Poolt: 49
Vastu: 2
Puudus: 13
Hääletamisest osavõtnute arv: 51
Istungi juhataja: Tiit Terik
Hääletamine toimus: 02.05.2019 KELL 16:39:25