Tallinna Linnavolikogu hääletustulemused


Salajane hääletamine
Päevakord: 17. OE 230 - Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)
Kommentaar: Robert Kalm
Kohal: 54
Poolt: 18
Vastu: 0
Puudus: 9
Hääletamisest osavõtnute arv: 18
Istungi juhataja: Toomas Vitsut
Hääletamine toimus: 21.06.2007 KELL 18:01:36