Tallinna Linnavolikogu hääletustulemused


Salajane hääletamine
Päevakord: 18. OE 231 - Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)
Kommentaar: Arvo Uukkivi
Kohal: 54
Poolt: 17
Vastu: 1
Puudus: 9
Hääletamisest osavõtnute arv: 18
Istungi juhataja: Toomas Vitsut
Hääletamine toimus: 21.06.2007 KELL 18:05:54