Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

8. juuni 2006 nr 11

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  15.06.06 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

2. Tallinna linna 2006. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (I lugemine)

3. Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmisest

4. Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 63 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

5. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)

6. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)

7. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine

8. Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määruse nr 38 “Pelgulinna ehitusmäärus” muutmine

9. Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määruse nr 36 “Nõmme linnaosa ehitusmääruse kinnitamine” muutmine

10. Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2005 määruse nr 24 “Astangu ehitusmääruse kinnitamine” muutmine

11. Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

12. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja” muutmine

13. Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 “Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine

14. Vilkuvate reklaamtulede kasutamise keelamine hasartmängukohtade välisvalgustuses

15. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaalkoolide juures tegutsevate huvialaringide toetamisest)

16. Haltransa sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamata jätmine

17. Vene-Balti sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine

18. Tallinnas Paavli tn 3-3 ja Paavli tn 3-22 asuvate korteriomandite müük

19. Tuisu tn 2a korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük

20. Kauba tn 24-6 korteriomandi müük

21. Videviku tn 31, Punane tn 11a ja Pikk jalg 16 maade munitsipaalomandisse taotlemine

22. Pae tn 7b ja Toominga tn 1a maade munitsipaalomandisse taotlemine

23. Riigi omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F ja 8D maaüksuste tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine

24. Hooldekodu tee 23a korterite 4, 7, 11, 33, 34, 37 ja 41 üürile andmine

25. Munitsipaaleluruumide Hooldekodu tee 23 korter 37 ja Hooldekodu tee 23a korter 48 üürile andmine

26. Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 otsusega nr 66 kinnitatud Haabersti, Kristiine, Lasnamäe ja Nõmme linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja muutmine Lasnamäe linnaosas

27. Eluruumide üürile andmine ja otsustuskorras müük Kesklinnas ning linnavolikogu 21. septembri 1995 otsuse nr 120 lisa muutmine

28. Paide tn 9 korter 3 üürile andmine ja otsustuskorras müük

29. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel 4. Liin 6 korter 2, 3. Liin 3 korter 5, Erika tn 7 korter 29, Randla tn 13 korter 824, Kaevuri tn 9 korter 5, Kopli tn 100b korter 132, Tööstuse tn 81 korter 28 ja Randla tn 14 korter 30

30. Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine Nõmme linnaosas (Hirve tn 42 korterid 1 ja 4)

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

08.06.06

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 373  - 24.11.05 Alates pere teisest lapsest huviringi või spordiklubi osalustasu hüvitamise korra koostamisest

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
Lastekaitsekomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Liina Kilemit;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 24.11.05.

Linnavalitsuse seisukoht 11.01.06- Võtta teadmiseks.

Eestseisuse koosolek 15.12.05  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.12.05 istungi päevakorra projekti.

Lastekaitsekomisjon 01.02.06 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Haridus- ja kultuurikomisjon 15.03.06 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

Rahanduskomisjon 20.03.06 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

2.  Nr 162  - 06.04.06 Tallinna Linnavolikogu juurde väliskomisjoni moodustamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 06.04.06.

Linnavalitsuse seisukoht 19.04.06- Võtta teadmiseks.

Õiguskomisjon 24.04.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti.

Haridus- ja kultuurikomisjon 07.06.06 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

3.  Nr 180  - 17.04.06 Linnaasutuse Kristiine Sport ja linna asutuse Pirita Spordikeskus ümberkorraldamine linna asutuseks Pirita Spordikeskus ning linna asutuse Kadrioru Staadion ja munitsipaalasutuse Tallinna Spordihall ümberkorraldamine linna asutuseks Tallinna Spordihall

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;

Haridus- ja kultuurikomisjon 26.04.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing.

Volikogu istung 04.05.06  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

4.  Nr 191  - 20.04.06 Koolide valmisoleku kontrollkomisjoni loomise ülesande tegemine Tallinna Linnavalitsusele

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Lastekaitsekomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Liina Kilemit;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 20.04.06.

Linnavalitsuse seisukoht 10.05.06- Mitte toetada.

Haridus- ja kultuurikomisjon 10.05.06 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

5.  Nr 194  - 24.04.06 Nõusoleku andmine laste mänguväljakute kasutamise võimaluse avalikkusele pakkumise lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule ja vara tasuta kasutusse andmine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Rahanduskomisjon 02.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Õiguskomisjon 08.05.06 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Haridus- ja kultuurikomisjon 10.05.06 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

6.  Nr 208  - 05.05.06 Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveoeeskirja muutmine

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 04.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 24.05.06- Mitte toetada.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

Linnamajanduskomisjon 06.06.06 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

7.  Nr 209  - 05.05.06 Ettepaneku esitamine majandus- ja kommunikatsiooniministrile

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 04.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 24.05.06- Mitte toetada.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

Linnamajanduskomisjon 06.06.06 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

8.  Nr 212  - 05.05.06 Ülesande andmine linnavalitsusele (Pronkssõduri teisaldamise ja võimalike säilmete ümbermatmise kohta)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 04.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 24.05.06- Võtta teadmiseks.

Haridus- ja kultuurikomisjon 24.05.06 otsustas mitte toetada eelnõu.Kokku kutsuda 1. septembriks 2006.a. komisjon kõrgharitlastest, kunstiteadlastest ning sõjaveteranide liitude esindajast lahendamaks pronkssõduri paigaldamise küsimust.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

Linnamajanduskomisjon 06.06.06 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rein Ratas.

 

 

9.  Nr 218  - 09.05.06 Pikakari supelranna maa munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

10.              Nr 219  - 09.05.06 Sakala tn 14 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

11.              Nr 220  - 09.05.06 Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Hobujaama tn 9a (uus aadress Rotermanni tn 3) ja 15c (uus aadress Rotermanni tn T3) hoonestusõiguse seadmine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Rahanduskomisjon 15.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

12.              Nr 221  - 09.05.06 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

13.              Nr 225  - 11.05.06 Munitsipaaleluruumi Juhkentali tn 40 korter 20 üürilepingu sõlmimine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

14.              Nr 227  - 11.05.06 Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Kesklinnas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

15.              Nr 228  - 15.05.06 Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas ja Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

16.              Nr 232  - 16.05.06 Eluruumide üürile andmine ja otsustuskorras müük Kesklinna linnaosas ning linnavolikogu 13. detsembri 2001 otsuse nr 403 muutmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

17.              Nr 233  - 16.05.06 Põhja pst 11-3 korteriomandi müük

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

18.              Nr 234  - 16.05.06 Vabriku tn 47-18 korteriomandi müük

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

19.              Nr 235  - 16.05.06 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Tondi tn 55 kinnistut koormava hoonestusõiguse mõttelise osa võõrandamiseks

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Rahanduskomisjon 29.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

20.              Nr 236  - 16.05.06 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 7 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Rahanduskomisjon 29.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

21.              Nr 237  - 16.05.06 Raudtee tn 17a, Pihlaka tn 1b, Paldiski mnt 36a ja Suur-Sõjamäe tn 42 maade munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

22.              Nr 238  - 16.05.06 Roseni tn T4 ja Pähkli tn 2 maade munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

23.              Nr 239  - 17.05.06 Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

24.              Nr 240  - 17.05.06 Korteriomandi mõttelise osa otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

25.              Nr 242  - 18.05.06 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded muutmine

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 18.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 29.05.06- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

26.              Nr 243  - 18.05.06 Ülesande andmine linnavalitsusele (Kopli kaubajaamas ohtlike veoste komplekteerimise kohta)

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 18.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 07.06.06- Toetada.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

27.              Nr 244  - 18.05.06 Vähekindlustatud lapsevanemate vabastamine koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest ja vastavate summade kompenseerimine lasteasutustele linnaeelarvest

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 18.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 31.05.06- Mitte toetada.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

Haridus- ja kultuurikomisjon 07.06.06 otsustas mitte toetada eelnõu.

 

 

28.              Nr 245  - 18.05.06 Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
Tarbijakaitsekomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 18.05.06.

Linnavalitsuse seisukoht 31.05.06- Mitte toetada.

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.06.06 istungi päevakorra projekti..

 

 

29.              Nr 246  - 22.05.06 Riigi omandis oleva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsuse nr 312 kehtetuks tunnistamine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Linnavarakomisjon 01.06.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

30.              Nr 249  - 23.05.06 Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2003 otsuse nr 126 ja 21. aprilli 2005 otsuse nr 101 kehtetuks tunnistamine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Rahanduskomisjon 29.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

31.              Nr 254  - 23.05.06 Eluruumide otsustuskorras müük ja linnavolikogu 28. juuni 1995 otsuse nr 100 lisa 1 muutmine Haabersti linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 24.05.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rene Reinmann

Eestseisuse koosolek 25.05.06  otsustas  võtta eelnõu linnavolikogu 01.06.06 istungi päevakorra projekti.

Volikogu istung 12.06.06  otsustas  

 

 

32.              Nr 259  - 26.05.06 Tasuta sõidu õiguse andmine Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis III Kalevi mängude osalejatele 26. juunist–2. juulini 2006

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

33.              Nr 263  - 29.05.06 Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Õiguskomisjon 05.06.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

34.              Nr 264  - 29.05.06 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Õiguskomisjon 05.06.06 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 

 

35.              Nr 269  - 01.06.06 Tasuta sõidu õiguse andmine Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis 35. Rahvusvahelise IGIP sümpoosioni osavõtjatele 18. septembrist - 21. septembrini 2006

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

36.              Nr 270  - 01.06.06 Haabersti linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

37.              Nr 271  - 01.06.06 Kesklinna põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

38.              Nr 272  - 01.06.06 Kristiine linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

39.              Nr 273  - 01.06.06 Lasnamäe linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

40.              Nr 274  - 01.06.06 Mustamäe linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

41.              Nr 275  - 01.06.06 Nõmme linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

42.              Nr 276  - 01.06.06 Pirita linnaosa põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

43.              Nr 277  - 01.06.06 Põhja-Tallinna põhimäärus

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

44.              Nr 278  - 01.06.06 Ülesande andmine linnavalitsusele (linnavolikogu ja linnavalitsuse otsustuste lastesõbralikkuse hindamise metoodika ja süsteemi väljatöötamise kohta)

Juhtivkomisjon: Lastekaitsekomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Res Publica fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
Rahanduskomisjon;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Liina Kilemit;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 01.06.06.

 

 

45.              Nr 279  - 01.06.06 Lapsehoiuraha määramise ja maksmise kord

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Lastekaitsekomisjon;
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Liina Kilemit;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 01.06.06.

 

 

46.              Nr 280  - 01.06.06 Ülesande andmine linnavalitsusele (Harju tänava hävinud osale lahenduse leidmiseks rahvusvahelise ideede konkursi kohta)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 01.06.06.

 

 

47.              Nr 281  - 01.06.06 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele E-töövihiku rakendamiseks Tallinna koolides

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 01.06.06.

 

 

48.              Nr 282  - 02.06.06 Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskkonnakomisjon;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

49.              Nr 283  - 02.06.06 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
Rahanduskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Liina Kilemit;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 07.06.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Natalia Vaino

 

 

50.              Nr 286  - 02.06.06 Tallinna linna uue administratiivhoone asukoha, projekteerimise ja ehitamise ajagraafiku ning finantseerimise kinnitamine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

51.              Nr 287  - 02.06.06 Ranniku põik 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

52.              Nr 289  - 05.06.06 Ehitusalaste lepingute täitmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis perioodil 2002-2005

Läbivaatajad: 
Revisjonikomisjon;
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 06.06.06.

 

 

53.              Nr 290  - 05.06.06 Tallinna linna omandis oleva Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule avaliku kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 07.06.06 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 

 

54.              Nr 292  - 06.06.06 Lastekodust elluastujatele munitsipaalkorterite üürile andmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

55.              Nr 293  - 06.06.06 Vana-Kalamaja tn 21 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

56.              Nr 294  - 07.06.06 Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

57.              Nr 295  - 07.06.06 Tallinna linna heakorra eeskiri

 

 

 

58.              Nr 297  - 08.06.06 Tallinna linna 2005. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

59.              Nr 298  - 08.06.06 Informatsioon Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti haldusalade raamatupidamise organisatsioonide tsentraliseerimisest

 

 

 

60.              Nr 300  - 08.06.06 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

61.              Nr 301  - 08.06.06 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Lasnamäe linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 


Arupärimiste loetelu

 

Esitaja: Reformierakonna fraktsioon

Sisu: Liikluse kohta Tallinnas

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Taavi Rõivas

Sisu: Avaliku ürituse kohta Tõnismäel

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Jaak Jõerüüt

Sisu: Tallinna joogivee kohta

Vastaja: abilinnapea Olga Sõtnik

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Igor Kravtšenko

Sisu: Koolide kapitaalremondi kohta

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Hannes Rumm

Sisu: Ühistranspordi korralduse ja rahastamise kohta

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Hannes Rumm

Sisu: Lasteaedade olukorra kohta

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: linnavolikogu liige Hardi Volmer

Sisu: Tallinna kanaliseerimise kohta

Vastaja: abilinnapea Olga Sõtnik

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Õllesummeril alaealistele alkohoolsete jookide müügi ennetamise ja tõkestamise kohta

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Kooliõpilaste kätepesuvõimaluste kohta

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Admiral Johan Pitka mälestusmärgi kohta

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Teetööde kvaliteedi ja garantiide kohta

Vastaja: abilinnapea Olga Sõtnik

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Res Publica fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Tartu maantee remondi reklaami kohta

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Res Publica fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon

Sisu: Kooliõpilaste osalemise kohta 9. mail 2006 Pronkssõduri juures toimunud miitingul

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

Esitaja: Isamaaliidu fraktsioon ja Res Publica fraktsioon

Sisu: Rahumäe kalmistul paikneva Vabadussõja mälestusmärgi vastu sooritatud ründe tagajärgede kõrvaldamise viibimise kohta

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.