Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

15. märts 2007 nr 5

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  22.03.07 istungi päevakorra projekt

1. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

2. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine

4. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta

5. Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)

7. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne

8. Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

9. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas

10. Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine

11. Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük

12. Narva mnt 129 kinnistu müük

13. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

14. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

15. Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

16. Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük

17. Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

18. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6

19. Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

15.03.07

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 404  - 06.10.06 Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 25.10.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

 

 

2.  Nr 448  - 16.11.06 Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 16.11.06.

Linnavalitsuse seisukoht 29.11.06- Võtta teadmiseks.

Linnamajanduskomisjon 05.12.06 otsustas mitte toetada eelnõu.

Haridus- ja kultuurikomisjon 06.12.06 otsustas Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing.mitte toetada eelnõu.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

Õiguskomisjon 19.02.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

Volikogu istung 22.02.07  otsustas  lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

 

II lugemine

22.03.07

3.  Nr 483  - 14.12.06 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 14.12.06.

Linnavalitsuse seisukoht 09.01.07- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni Riigikohtu poolt otsuste tegemiseni.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

 

 

4.  Nr 484  - 14.12.06 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 14.12.06.

Linnavalitsuse seisukoht 27.12.06- Võtta teadmiseks.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

Haridus- ja kultuurikomisjon 17.01.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Õiguskomisjon 19.02.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

5.  Nr 490  - 21.12.06 Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 17.01.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 25.01.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

Õiguskomisjon 05.02.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

 

 

 

6.  Nr 3  - 05.01.07 Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 17.01.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 25.01.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

7.  Nr 22  - 24.01.07 Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 30.01.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

Volikogu istung 08.02.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

8.  Nr 30  - 30.01.07 Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

9.  Nr 48  - 08.02.07 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Haridus- ja kultuurikomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 21.02.07- Toetada.

Linnamajanduskomisjon 27.02.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp

 

 

 

10.              Nr 49  - 08.02.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Mitte toetada.

Linnamajanduskomisjon 13.03.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

 

11.              Nr 51  - 08.02.07 Linnavara võõrandamise korra täiendamine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 21.02.07- Mitte nõustuda.

Linnavarakomisjon 14.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

I lugemine

22.03.07

12.              Nr 52  - 08.02.07 Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 21.02.07- Mitte toetada.

 

 

 

13.              Nr 54  - 09.02.07 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 13.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 28.02.07- Nõustuda.

Volikogu istung 08.03.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

14.              Nr 57  - 12.02.07 Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 27.02.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

 

 

 

15.              Nr 69  - 22.02.07 Linnavara võõrandamise korra muutmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 14.03.07- Mitte nõustuda.

 

 

 

16.              Nr 71  - 22.02.07 Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Mitte toetada.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 14.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Natalia Vaino

 

 

22.03.07

17.              Nr 72  - 22.02.07 Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 

18.              Nr 73  - 22.02.07 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 

19.              Nr 74  - 22.02.07 Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Nõustuda osaliselt.

 

 

 

20.              Nr 75  - 22.02.07 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Nõustuda.

Linnamajanduskomisjon 13.03.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

 

21.              Nr 76  - 22.02.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 06.03.07- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega.

Linnavalitsuse seisukoht 14.03.07- Mitte toetada.

Haridus- ja kultuurikomisjon 28.02.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

 

 

22.03.07

22.              Nr 77  - 22.02.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 05.03.07- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega.

Linnavalitsuse seisukoht 14.03.07- Mitte toetada.

 

 

 

23.              Nr 82  - 26.02.07 Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Haridus- ja kultuurikomisjon;

Haridus- ja kultuurikomisjon 14.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

22.03.07

24.              Nr 88  - 01.03.07 Revisjonikomisjoni liikme valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

Volikogu istung 08.03.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

25.              Nr 89  - 01.03.07 Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

Volikogu istung 08.03.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

26.              Nr 100  - 08.03.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 08.03.07.

 

 

 

27.              Nr 102  - 08.03.07 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 08.03.07.

 

 

 

28.              Nr 103  - 12.03.07 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;

 

 

 

29.              Nr 104  - 12.03.07 Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 

30.              Nr 105  - 12.03.07 Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

31.              Nr 106  - 12.03.07 Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

32.              Nr 107  - 14.03.07 Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsus;

 

 

 

33.              Nr 109  - 15.03.07 Tallinna ruumiandmete registri asutamine

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;

 

 

 

34.              Nr 110  - 15.03.07 Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

35.              Nr 111  - 15.03.07 Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
Õiguskomisjon;

 

 

 

36.              Nr 112  - 15.03.07 Muudatused linnavalitsuse koosseisus

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 


Arupärimiste loetelu

 

1. Ebaõiglastest korteritehingutest

Esitaja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

2. Sakala keskuse kohta

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

3. Tallinna taksondusest

Esitaja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

4. Toitlustamise kohta koolides

Esitaja: Linnavolikogu liige Märt Kubo

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

5. Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd

Esitaja: Linnavolikogu liige Toomas Tõniste

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

6. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel

Esitaja: Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

7. Köleri 2B karkassi lammutamise kohta

Esitaja: linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta

Vastaja: abilinnapea Kalev Kallo

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.