Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

29. märts 2007 nr 6

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  05.04.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linnapea ametist vabastamine

2. Muudatused linnavalitsuse koosseisus

3. Tallinna linnapea valimine

4. Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

5. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

6. Revisjonikomisjoni liikme valimine

7. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

8. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

9. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

10. Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

11. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

12. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

13. Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

14. Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine

15. Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

16. Tallinna ruumiandmete registri asutamine

17. Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

18. Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

19. Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

20. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

21. Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

29.03.07

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 404  - 06.10.06 Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 25.10.06 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

 

 

2.  Nr 483  - 14.12.06 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 14.12.06.

Linnavalitsuse seisukoht 09.01.07- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni Riigikohtu poolt otsuste tegemiseni.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

 

 

3.  Nr 484  - 14.12.06 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 14.12.06.

Linnavalitsuse seisukoht 27.12.06- Võtta teadmiseks.

Eestseisuse koosolek 15.12.06  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti..

Haridus- ja kultuurikomisjon 17.01.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Õiguskomisjon 19.02.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

4.  Nr 3  - 05.01.07 Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 17.01.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 25.01.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

5.  Nr 22  - 24.01.07 Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 30.01.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

Volikogu istung 08.02.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

6.  Nr 30  - 30.01.07 Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

7.  Nr 49  - 08.02.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Mitte toetada.

Linnamajanduskomisjon 27.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand

 

 

 

8.  Nr 52  - 08.02.07 Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 09.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 21.02.07- Mitte toetada.

Linnavarakomisjon 28.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

9.  Nr 54  - 09.02.07 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 13.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 28.02.07- Nõustuda.

Volikogu istung 08.03.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

10.              Nr 57  - 12.02.07 Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 27.02.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

 

 

 

11.              Nr 69  - 22.02.07 Linnavara võõrandamise korra muutmine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 14.03.07- Mitte nõustuda.

Linnavarakomisjon 28.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

12.              Nr 72  - 22.02.07 Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 

13.              Nr 73  - 22.02.07 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 

14.              Nr 74  - 22.02.07 Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Nõustuda osaliselt.

Keskkonnakomisjon 12.03.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

 

15.              Nr 75  - 22.02.07 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 07.03.07- Nõustuda.

Linnamajanduskomisjon 27.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mati Eliste

 

 

 

16.              Nr 77  - 22.02.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 22.02.07.

Linnavalitsuse seisukoht 14.03.07- Mitte toetada.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 28.03.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Natalia Vaino

 

Rahanduskomisjon 02.04.07 otsustas 

 

 

17.              Nr 100  - 08.03.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 08.03.07.

Linnavalitsuse seisukoht 28.03.07- Mitte nõustuda.

 

 

 

18.              Nr 102  - 08.03.07 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
Linnavalitsusele saadetud 08.03.07.

Linnavalitsuse seisukoht 21.03.07- Võtta teadmiseks.

 

 

 

19.              Nr 107  - 14.03.07 Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsus;

Linnavalitsuse seisukoht 28.03.07- Võtta teadmiseks.

 

 

 

20.              Nr 110  - 15.03.07 Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

21.              Nr 111  - 15.03.07 Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
Õiguskomisjon;

Haridus- ja kultuurikomisjon 28.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing

 

 

 

22.              Nr 114  - 20.03.07 Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Rahanduskomisjon;

Haridus- ja kultuurikomisjon 28.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing

 

Rahanduskomisjon 02.04.07 otsustas 

 

 

23.              Nr 116  - 26.03.07 Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavarakomisjon;

 

 

 

24.              Nr 117  - 26.03.07 Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

25.              Nr 119  - 26.03.07 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Õiguskomisjon;

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 28.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Natalia Vaino

 

 

 

26.              Nr 120  - 26.03.07 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

Juhtivkomisjon: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Läbivaatajad: 
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Õiguskomisjon;

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 28.03.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman

 

 

 

27.              Nr 128  - 29.03.07 Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnamajanduskomisjon;

 

 

 

28.              Nr 129  - 29.03.07 Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 


Arupärimiste loetelu

 

1. Ebaõiglastest korteritehingutest

Esitaja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

2. Sakala keskuse kohta

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

3. Smuuli tee viaduktist

Esitaja: SDE fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

4. Tallinna koolidele hüpoteegi seadmisest

Esitaja: Linnavolikogu liige Maimu Berg

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

5. Investeeringutest Tallinna lasteaedade

Esitaja: Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

6. Toitlustamise kohta koolides

Esitaja: Linnavolikogu liige Märt Kubo

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

7. Prügiveo ja-konteinerite kohta

Esitaja: Linnavolikogu liige Matti Tarum

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

8. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel

Esitaja: Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach

Vastaja: linnapea Jüri Ratas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

9. Kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi

Vastaja: abilinnapea Taavi Aas

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.