TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

Erakorralise koosoleku päevakorra projekt

 

 

Tallinn

21. august 2007 nr 14

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 18:00

 

1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Ettekandja: Uku Torjus

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

Ettekandja: Merle Leopard

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: Kristel Rätsep

4. Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

Ettekandja: Nikolai Stelmach

                       

                                   

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees