TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

Koosoleku päevakorra projekt

 

 

Tallinn

28. august 2007 nr 17

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 18:00

 

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (II lugemine)

Ettekandja: Jaak Vihmand

2. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (II lugemine)

Ettekandja: Eero Kosk

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: Kristel Rätsep

4. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

5. Rästa tn 19 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

                       

                                   

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees