TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 15

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

1. Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 284)

Ettekandja: õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova

2. Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 285)

Ettekandja: korrakaitsekomisjoni esimees Juri Poljakov

3. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 287)

Ettekandja: linnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp

4. Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 290)

Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino

5. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 288)

Ettekandja: linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov

6. Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine (eelnõu nr 289)

Ettekandja: linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

7. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (eelnõu nr 252)

Ettekandja: Isamaaliidu fraktsiooni liige Lagle Parek

Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi

8. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine) (eelnõu nr 269)

Ettekandja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks (eelnõu nr 272)

Ettekandja: abilinnapea Merike Martinson

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults

10. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine (eelnõu nr 286)

Ettekandja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov

11. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu nr 276)

Ettekandja: abilinnapea Taavi Aas

Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

12. Tallinna elamumessi korraldamine (eelnõu nr 279)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta) (eelnõu nr 183)

Ettekandja: linnavolikogu liige Märt Sults

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist) (eelnõu nr 206)

Ettekandja: Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Larissa Škurat

15. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing

16. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega (eelnõu nr 273)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults

17. Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 274)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

18. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks (eelnõu nr 275)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

19. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203)

Ettekandja: revisjonikomisjoni liige Paul Alekand

20. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eelnõu nr 204)

Ettekandja: revisjonikomisjoni liige Paul Alekand

21. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Indrek Raudne  Üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

Arupärimisele vastab abilinnapea Eha Võrk

 

 

 

 

Istung lõpeb kell 22:00

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees