TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 16

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

1. Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing

2. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing

3. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko

4. Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)

Ettekandja: Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra

Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

5. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

6. Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: linnavarakomisjoni aseesimees Oksana Laasi

7. Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults

8. Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp

9. Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum

10. Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

Ettekandja: abilinnapea Eha Võrk

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults

11. Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

Ettekandja: Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo

12. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

Ettekandja: Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev

Kaasettekandja: linnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko

13. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon  Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kaia Jäppinen

 

 

 

 

Istung lõpeb kell 22:00

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees