Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

27. september 2007 nr 16

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  04.10.07 istungi päevakorra projekt

1. Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (eelnõu nr 320) (ME 320)

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis „Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (eelnõu nr 315) (OE 315)

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 269) (II lugemine) (ME 269)

4. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294) (ME 294)

5. Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292) (OE 292)

6. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210) (OE 210)

7. Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (eelnõu nr 305) (OE 305)

8. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312) (OE 312)

9. Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313) (OE 313)

10. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307) (OE 307)

11. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)  (OE 306)

12. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)  (OE 308)

13. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309) (OE 309)

14. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310) (OE 310)

15. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311) (OE 311)

16. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (eelnõu nr 303) (OE 303)

17. Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine (eelnõu nr 314) (OE 314)

18. Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 304) (OE 304)

19. Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301) (OE 301)

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300) (OE 300)

21. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tiina  Mägi, Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

22. Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach, Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

23. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Epp Alatalu, Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

24. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner, Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

25. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner, Moskva ja Kotka visiitide kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

26. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Matti Martinson, Õpetajatest Tallinna koolides).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

27. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Kaja Laanmäe, Õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest).

Arupärimisele vastab abilinnapea Merike Martinson

28. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi).

Arupärimisele vastab abilinnapea Jaanus Mutli

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

27.09.07

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 131  - 04.04.07 Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (eelnõu nr 131)

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavalitsuse seisukoht 11.04.07- Nõustuda.

Linnavarakomisjon 11.04.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 19.04.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

2.  Nr 203  - 31.05.07 Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203)

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsusele saadetud 04.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 13.06.07- Nõustuda eelnõu punktidega 1 ja 2 ning mitte nõustuda punktiga 3..

Revisjonikomisjon 03.09.07 otsustas 1. nõustuda Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2007 seisukohaga.2. jätta Tallinna Linnavolikogu eelnõust välja punkt 3.

Volikogu istung 06.09.07  otsustas  lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

 

 

II lugemine

 

3.  Nr 204  - 31.05.07 Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eelnõu nr 204)

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsusele saadetud 04.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- Mitte nõustuda.

Revisjonikomisjon 03.09.07 otsustas 1. jätkata arutelu järgmisel revisjonikomisjoni koosolekul.2. võtta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu välja Tallinna Linnavolikogu 06.09.2007 istungi päevakorra projektist.

Volikogu istung 06.09.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

4.  Nr 226  - 08.06.07 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (eelnõu nr 226)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskkonnakomisjon;
Linnamajanduskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 08.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- Nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 1 ja mitte nõustuta määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 2.

Keskkonnakomisjon 13.08.07 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

Linnamajanduskomisjon 14.08.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

 

5.  Nr 253  - 15.06.07 Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 15.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 12.09.07- Mitte toetada.

 

 

 

6.  Nr 257  - 21.06.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (eelnõu nr 257)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Rahanduskomisjon;
Tarbijakaitsekomisjon;
Linnavalitsus;
esimehe nõunik Jaanika Sõmmer;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 21.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 29.06.07- Mitte toetada.

Linnamajanduskomisjon 14.08.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mati Eliste

Rahanduskomisjon 03.09.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

 

Tarbijakaitsekomisjon 27.09.07 otsustas 

 

 

7.  Nr 277  - 23.08.07 Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Korrakaitsekomisjon;
Linnamajanduskomisjon;
Linnavalitsus;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 23.08.07.

Linnavalitsuse seisukoht 05.09.07- Mitte toetada.

Korrakaitsekomisjon 18.09.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

Linnamajanduskomisjon 25.09.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

 

Õiguskomisjon 01.10.07 otsustas 

 

 

8.  Nr 278  - 23.08.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Linnavalitsusele saadetud 23.08.07.

Linnavalitsuse seisukoht 12.09.07- Nõustuda.

Haridus- ja kultuurikomisjon 26.09.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

 

9.  Nr 302  - 17.09.07 Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus (eelnõu nr 302)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;

 

 

 

10.              Nr 316  - 21.09.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) (eelnõu nr 316)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 21.09.07.

 

 

 

11.              Nr 317  - 21.09.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (eelnõu nr 317)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 21.09.07.

 

 

 

12.              Nr 318  - 21.09.07 Kolimistoetuse määra suurendamine (eelnõu nr 318)

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
Linnavalitsus;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 21.09.07.

 

 

 

13.              Nr 319  - 21.09.07 Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (eelnõu nr 319)

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
Õiguskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 

14.              Nr 321  - 21.09.07 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord (eelnõu nr 321)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Reformierakonna fraktsioon;
Linnavalitsus;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
Linnavalitsusele saadetud 21.09.07.

 

 

 

15.              Nr 322  - 26.09.07 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (eelnõu nr 322)

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

16.              Nr 323  - 26.09.07 Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (eelnõu nr 323)

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 

17.              Nr 324  - 27.09.07 Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (eelnõu nr 324)

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 


Arupärimiste loetelu

 

1. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest

Esitaja: Linnavolikogu liige Remo Holsmer

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

2. Linnakorterite üürnike võlgadest

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

3. Teede joonimisest

Esitaja: Linnavolikogu liige Märt Kubo

Vastaja: abilinnapea Deniss Boroditš

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

4. Vene Kultuurikeskuse remondirahade kasutamisest

Esitaja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

5. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel

Esitaja: Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

6. Koolide kütte rahastamisest

Esitaja: Linnavolikogu liige Robert Kalm

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

7. Tallinna ajaloolistest päranditest

Esitaja: Linnavolikogu liige Tiina  Mägi

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

8. Laste huviringidest

Esitaja: Linnavolikogu liikmed Kairi Kärner ja Igor Kravtšenko

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

9. Kasiinode kohta

Esitaja: Keskerakonna fraktsiooni liige Nikolai Degtjarenko

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Esitatud: 20.09.07

Vastamise tähtaeg: 04.10.07

Vastatud kirjalikult: 27.09.07

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus