TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

Koosoleku päevakorra projekt

 

 

Tallinn

4. detsember 2007 nr 25

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 18:00

 

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

Ettekandja: Marju Sepp

2. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

Ettekandja: Vello Ervin

3. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (ME 391)

Ettekandja: Tõnis Veinberg

4. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

Ettekandja: Mart Repnau

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Ettekandja: Mart Repnau

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Ettekandja: Mart Repnau

7. Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

Ettekandja: Risto Aasmaa

8. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

Ettekandja: Reio Vesiallik

                       

                                   

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees