Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

8. mai 2008 nr 8

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  15.05.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine (ME 94)

2. Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine) (ME 56)

3. Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 95)

4. Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas  (OE 96)

5. Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 101)

6. Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine (OE 100)

7. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine (OE 102)

8. Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine (OE 88)

9. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lagunenud majadest ja turvalisusest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

10. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu, Kulud ja tulud korrelatsioonis).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

11. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

12. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu, Telekanalitest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

13. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

14. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

15. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Helge Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

16. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

17. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi, Kümme hooajalõpu küsimust).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

18. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Muulastest linnaametnike kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

19. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

20. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

21. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

08.05.08

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 226  - 08.06.07 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine 

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskkonnakomisjon;
Linnamajanduskomisjon;
Linnavalitsus;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 08.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- Nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 1 ja mitte nõustuta määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 2.

Keskkonnakomisjon 13.08.07 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

Linnamajanduskomisjon 14.08.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Eestseisuse koosolek 14.12.07  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

 

 

2.  Nr 375  - 15.11.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Rahanduskomisjon;
Linnavalitsus;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 15.11.07.

Linnavalitsuse seisukoht 28.03.08- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 31. maini 2008.

Eestseisuse koosolek 14.12.07  otsustas  mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

 

 

3.  Nr 28  - 08.02.08 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 19.02.08 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

Volikogu istung 21.02.08  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

4.  Nr 42  - 21.02.08 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Linnavalitsusele saadetud 21.02.08.

Linnavalitsuse seisukoht 07.05.08- Mitte toetada.

 

 

 

5.  Nr 81  - 03.04.08 Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
Linnavalitsusele saadetud 03.04.08.

Linnavalitsuse seisukoht 07.05.08- Nõustuda osaliselt seletuskirjas toodud tingimustel.

 

 

 

6.  Nr 87  - 16.04.08 Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Haridus- ja kultuurikomisjon 23.04.08 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:

 

 

 

7.  Nr 89  - 17.04.08 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)

Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
Linnavalitsusele saadetud 17.04.08.

Linnavalitsuse seisukoht 30.04.08- Mitte toetada.

 

 

 

8.  Nr 90  - 17.04.08 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
Linnavalitsusele saadetud 17.04.08.

Linnavalitsuse seisukoht 30.04.08- Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 30. maini 2008.

 

 

 

9.  Nr 91  - 17.04.08 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 17.04.08.

Linnavalitsuse seisukoht 07.05.08- Toetada täiendusettepanekutega seletuskirjas toodud põhjustel.

 

 

 

10.              Nr 92  - 24.04.08 Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 07.05.08 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

11.              Nr 93  - 24.04.08 Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 06.05.08 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vjatšeslav Prussakov

 

 

 

12.              Nr 97  - 28.04.08 Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskerakonna fraktsioon;
Rahanduskomisjon;
Reformierakonna fraktsioon;
Isamaaliidu fraktsioon;
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 06.05.08 otsustas Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenkotoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

 

 

 

13.              Nr 98  - 29.04.08 Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnamajanduskomisjon 06.05.08 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand

 

 

 

14.              Nr 99  - 30.04.08 Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavarakomisjon 07.05.08 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

15.              Nr 103  - 06.05.08 Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 

16.              Nr 104  - 06.05.08 Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

 

 

 

17.              Nr 105  - 06.05.08 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

18.              Nr 106  - 06.05.08 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

19.              Nr 107  - 06.05.08 Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Lastekaitsekomisjon;
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;

 

 

 

20.              Nr 108  - 08.05.08 Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahir Keldrimale.

Esialgne nimi: Uus eelnõu

 

 

 

 

21.              Nr 109  - 08.05.08 Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas

Esialgne nimi: Uus eelnõu

 

 

 

 

22.              Nr 110  - 08.05.08 Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Esialgne nimi: Uus eelnõu

 

 

 

 


Arupärimiste loetelu

 

1. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel

Esitaja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Vastaja: abilinnapea Merike Martinson

Esitatud: 03.04.08

Vastamise tähtaeg: 17.04.08

Vastatud kirjalikult: 16.04.08

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

2. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta

Esitaja: Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach

Vastaja: abilinnapea Deniss Boroditš

Esitatud: 03.04.08

Vastamise tähtaeg: 17.04.08

Vastatud kirjalikult: 15.04.08

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus

 

3. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis

Esitaja: Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Esitatud: 03.04.08

Vastamise tähtaeg: 17.04.08

Vastatud kirjalikult: 15.04.08

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus