Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

1. märts 2007 nr 4

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov ja Rein Ratas, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Jaak Juske, Jüri Kaljuvee,         Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  1.03.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  8.03.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  8.03.07 istungi päevakorra projekt

1. Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

2. Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

3. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

4. Vee ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

6. Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

7. Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

8. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

M. Eliste tegi ettepaneku jätta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

9. Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

10. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

11. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

12. Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

13. Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

2. Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

3. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ehitusloa tühistamine)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus on pikendanud seisukoha esitamise tähtaega kuni Riigikohtu poolt otsuse tegemiseni.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

4. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

5. Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta vajadusel eelnõu menetlusest tagasi.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta vajadusel eelnõu menetlusest tagasi.

6. Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Sõna võttis R. Ratas.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

8. Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Sõna võtsid H. Põld ja E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(linna kanaliseerimise kohta)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

10. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

11. Linnaelanike küsitluse läbiviimine

(Sakala keskuse hoone lammutamise kohta)

Sõna võtsid J. Juske ja H. Põld.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

14. Linnavara võõrandamise korra täiendamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

16. Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

19. Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müük

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

20. Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

21. Linnavara võõrandamise korra muutmine

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

22. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

23. Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

24. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

25. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

26. Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

27. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(kõnniteedest)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

28. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

29. Ülesande andmine linnavalitsusele

(gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

30. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

31. Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Sõna võtsid A. Parksepp ja E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

 

32. Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

33. Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

34. Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

35. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

36. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

37. Revisjonikomisjoni liikme valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

38. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige M. Berg Tallinna taksondusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

J. Juske tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

K. Atonen tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel).

Arupärimisele vastab abilinnapea O. Sõtnik.

K. Atonen tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige N. Stelmach omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 8.03.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Tõniste ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 8.03.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed E. Alatalu ja L.-L. Pakosta Köleri 2B karkassi lammutamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Kallo.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 8.03.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige M. Kubo toitlustamise kohta koolides).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 8.03.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ebaõiglastest korteritehingutest).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 8.03.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

2.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

3.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

4.  Tallinna jäätmehoolduseeskiri

5.  Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

6.  Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule

7.  Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord

8.  Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas

9.  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

10.  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast

11.  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

12.  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

13.  Revisjonikomisjoni liikme valimine

14.  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

15.  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük

16.  Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müük

17.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18

18.  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine

19.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

20.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

21.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130

22.  Arupärimisele vastamine (kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel)

23.  Arupärimisele vastamine (Tallinna taksondusest)

24.  Arupärimisele vastamine (ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija