Tallinna Linnavolikogu

 

 

 

 

 

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

15. märts 2007 nr 5

 

Koosolek algas kell 16:00 ja lõppes kell 16:15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis vanemspetsialist Eda Saulin.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Toomas Vitsut, linnasekretär Toomas Sepp, linnavolikogu kantselei ametnikud Hilja‑Anne Merzin, Hele Põld, Erkki‑Alo Kirde, Riina Altpere, Anne Parksepp, Triinu Täht, Ester Šank, Jaak Juske, Eero Kosk, Jaanika Sõmmer, Marii Viks ja Eda Saulin.

 

Kinnitati jägmine eestseisuse  15.03.07 koosoleku päevakord:

I           Tallinna Linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekt

II        Menetluses olevad eelnõud

III     Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  22.03.07 istungi päevakorra projekt

1. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

2. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 “Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

4. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

8. Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

10. Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

11. Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

12. Narva mnt 129 kinnistu müük

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

13. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

14. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

15. Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

17. Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

18. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

19. Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti, ning linnavalitsusele kaaluda eelnõu tagasi võtmist.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja ja linnavalitsusel kaaluda eelnõu linnvolikogu menetlusest tagasi võtmist.

2. Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

3. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)

Sõna võttis Jaak Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus ei ole andnud eelnõule seisukohta.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

4. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

Sõna võttis Triinu Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

5. Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

Sõna võttis linnasekretär T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti, ning linnavalitsusele kaaluda eelnõu tagasi võtmist.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja ja linnavalitsusel kaaluda eelnõu linnvolikogu menetlusest tagasi võtmist.

6. Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

7. Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu koos alternatiiveelnõuga nr 100 “Ülesande andmine linnavalitsusele” (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta) edaspidi istungi päevakorra projekti.

Sõna võttis T. Sepp.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja ja käsitleda antud eelnõu koos eelnõuga nr 100.

8. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

11. Linnavara võõrandamise korra täiendamine

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

13. Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub ettekandja Epp Alatalu.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

14. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Sõna võtsid E.-A. Kirde ja Toomas Sepp – probleemid parkimiskohtadega.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

15. Linnavara võõrandamise korra muutmine

Sõna võttis L. Mihhailov.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

16. Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

18. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

19. Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

20. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

21. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)

J. Juske tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

22. Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu koos alternatiiveelnõuga nr 103 “Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine” edaspidi istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja ja käsitleda antud eelnõu koos eelnõuga nr 103.

23. Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

24. Revisjonikomisjoni liikme valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

25. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

26. Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

27. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

28. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

29. Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

30. Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

31. Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

32. Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Sõna võttis H.-A. Merzin.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

33. Tallinna ruumiandmete registri asutamine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

34. Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

35. Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja.

36. Muudatused linnavalitsuse koosseisus

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel).

Arupärimisele vastab linnapea Jüri Ratas.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta arupärimist linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti, kuna linnapea J. Ratas on komandeeringus.

Otsustati: jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja

2. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg Tallinna taksondusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea Jaanus Mutli.

E. Kosk tegi ettepaneku võtta arupärimine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti

3. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Toomas Tõniste ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd).

Arupärimisele vastab abilinnapea Jaanus Mutli.

E. Kosk tegi ettepaneku võtta arupärimine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti

4. Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta Köleri 2B karkassi lammutamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kalev Kallo.

E. Kosk tegi ettepaneku võtta arupärimine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti

5. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Märt Kubo toitlustamise kohta koolides).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kaia Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta arupärimine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti

6. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ebaõiglastest korteritehingutest).

Arupärimisele vastab linnapea Jüri Ratas.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta arupärimist linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja

7. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo Sakala keskuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Jüri Ratas.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 22.03.07.

Otsustati: jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Muudatused linnavalitsuse koosseisus

2.  Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

3.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine

4.  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine

5.  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele

6.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta

7.  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

8.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)

9.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)

10.  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne

11.  Linnavara võõrandamise korra täiendamine

12.  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele

13.  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)

14.  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

15.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas

16.  Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine

17.  Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük

18.  Narva mnt 129 kinnistu müük

19.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

20.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks

21.  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük

22.  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

23.  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

24.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6

25.  Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas

26.  Arupärimisele vastamine ( Köleri 2B karkassi lammutamise kohta).

27.  Arupärimisele vastamine ( Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd).

28.  Arupärimisele vastamine ( Tallinna taksondusest).

29.  Arupärimisele vastamine ( Toitlustamise kohta koolides).

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Eda Saulin

 

Protokollija