TALLINNA LINNAVOLIKOGU

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

29. märts 2007 nr 6

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Juri Poljakov, Natalia Vaino ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova,                            Hilja-Anne Merzin, Terje Moks, Anne Parksepp, Hele Põld, Ester Šank, Triinu Täht ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  29.03.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  5.04.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  5.04.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linnapea ametist vabastamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

2. Muudatused linnavalitsuse koosseisus

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna linnapea valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

4. Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

5. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

6. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

7. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

8. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

9. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

10. Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

13. Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

15. Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna ruumiandmete registri asutamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

17. Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

19. Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

20. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

21. Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ehitusloa tühistamine)

Sõna võtsid H. Põld ja H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

3. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

4. Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

5. Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja teha ettepanek linnavalitsusele eelnõu menetlusest tagasi võtta.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja teha linnavalitsusele ettepanek eelnõu menetlusest tagasi võtta.

6. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

T. Moks tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti, kuna küsimuse ettekandja E. Alatalu ei osale 5.04.07 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

10. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

11. Linnavara võõrandamise korra muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

13. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

15. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(kõnniteedest)

Sõna võtsid T. Sepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

16. Ülesande andmine linnavalitsusele

(gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

E. Kosk tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

17. Ülesande andmine linnavalitsusele

(Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

18. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

19. Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Sõna võttis T. Moks.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

20. Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Sõna võttis M. Viks.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

21. Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

22. Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

23. Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

Sõna võtsid T. Sepp, H.-A. Merzin ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

24. Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

25. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

Sõna võtsid R. Makarova ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

26. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

27. Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

28. Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo toitlustamise kohta koolides).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ebaõiglastest korteritehingutest).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

4. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo Sakala keskuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

5. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Berg Tallinna koolidele hüpoteegi seadmisest).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

6. Arupärimisele vastamine

(Isamaaliidu fraktsioon linnas valitseva mustuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Kravtšenko investeeringutest Tallinna lasteaedade).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

8. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige T. Mägi kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea T. Aas.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 5.04.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Tarum prügiveo ja-konteinerite kohta).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

10. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees H. Rumm Smuuli tee viaduktist).

Arupärimisele vastab linnapea J. Ratas.

T. Vitsut teatas, et arupärimine arvatakse menetlusest välja J. Ratase kinnitamisega Riigikogu liikmeks.

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linnapea ametist vabastamine

2.  Muudatused linnavalitsuse koosseisus

3.  Revisjonikomisjoni liikme valimine

4.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

5.  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

6.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

7.  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

8.  1  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

8.2              Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest                 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

9.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

10.  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

11.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

12.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

13.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

14.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

15.  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

16.  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

17.  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine

18.  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

19.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine

20.  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

21.  Tallinna ruumiandmete registri asutamine

22.  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas

23.  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

24.  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

25.  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

26.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

27.  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine

28.  Tallinna linnapea valimine

29.  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

30.  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

31.  Arupärimisele vastamine (toitlustamise kohta koolides).

T. Vitsut teatas, et järgmine linnavolikogu istung toimub neljapäeval 5. aprillil 2007 algusega kell 14.00.

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija