TALLINNA LINNAVOLIKOGU

Linnavarakomisjon

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

11. aprill 2007 nr 6

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 10-st liikmetest 9  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Oleg Rebane, Larissa Škurat, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Jüri Jõgeva, Toivo Susi.

Puudusid: Taavi Aas, Madis Martinson, Toomas Puura, Priit Pärtelpoeg, Rene Reinmann, Aivar Reivik, Rünno Sulg.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik, Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Jüri Lump - Tallinna Kesklinna linnaosa vanema asetäitja, Enno Tähve - Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja, Uno Lipp - Nõmme linnaosa vanema asetäitja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Kinnitati päevakord:

1. Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

2. Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

3. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

4. Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

 

Päevakorra arutelu.

1.  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

2.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

Ettekandja: Enno Tähve

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Deniss Boroditš

3.  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi esitasid: L. Mihhailov, D. Boroditš ja I. Ahlberg.

Küsimustele vastas J. Lump.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

4.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Ettekandja: Uno Lipp

Küsimuse esitas J. Jõgeva.

Küsimusele vastas U. Lipp.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Oksana Laasi

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija