TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

19. aprill 2007 nr 8

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 18.35.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman ja Jaak Vihmand, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi  Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Alo Brandt, Janne Teder, Priit Pärtelpoeg, Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ja Põhja-Tallinna vanema asetäitja Jüri Jõgeva ning  linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Maksim Krivorutšenko, Aivar Kuusmaa, Jüri Pino, Erika Salumäe ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda M. Berg, A. Uukkivi, N. Stelmach, T. Mägi, E. Alatalu, Ü. Rajasalu ja J. Vihmand.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2007 otsusega nr 12 taastati Ü. Rajasalu volitused linnavolikogu liikmena ja lõpetati T. Rajasalu volitused, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17. aprilli 2007 otsusega nr 14 peatati seoses Riigikogu liikmeks asumisega H. Rummi volitused linnavolikogu liikmena ja linnavolikogu liikmeks määrati A. Uukkivi.

T. Vitsut teatas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon kinnitas 13. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeks A. Uukkivi ning Reformierakonna fraktsioon kinnitas 19. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeks Ü. Rajasalu ning samal koosolekul kinnitati Ü. Rajasalu fraktsiooni aseesimeheks.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut teatas, et abilinnapea K. Jäppinen on teinud ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 19 Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine” päevakorrapunktiks nr 2 ning ettekandja puudumise tõttu jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 20 “Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine”.

 

 

Häälteenamusega (44 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

2.  Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine

3.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine

4.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

5.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

6.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

7.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

8.  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

9.  Muudatused linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisus

10.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

11.  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

12.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimehe valimine

13.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

14.  Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

15.  Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

16.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

17.  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

18.  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

19.  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

20.  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

21.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

22.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

23.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige T. Mägi kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg teatas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon valis 19. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni aseesimeheks A. Uukkivi.

Linnavolikogu liige A. Uukkivi esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Smuuli tee viaduktist (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esines suulise avaldusega ja esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile  arsti kutse-eetikat rikkunud dr Rostislav Vassiljevi töötamisest Ida-Tallinna Keskhaiglas (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Mägi esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine”.

Linnavolikogu liige E. Alatalu esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna kesklinnas ralli korraldamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Randvere tee 82A ja 88A kinnistute detailplaneeringute menetlusest (lisatud).

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines suulise avaldusega.

 

1.      Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

E. Savisaar tegi ettepaneku kinnitada linnavalitsuse liikmeteks ja nimetada abilinnapea ametikohale D. Boroditš ja E. Võrk.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”.

 

2.      Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 102 “Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine”.

3.      Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: lastekaitsekomisjoni aseesimehe K. Laanmäe ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (48 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 103 “Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine”.

4.      Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: linnamajanduskomisjoni aseesimehe T. Sepa ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 104 “Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine”.

5.      Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: keskkonnakomisjoni esimehe L. Škurati ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 105 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine”.

6.      Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: korrakaitsekomisjoni aseesimehe M. Kubo ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 106 “Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine”.

7.      Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: linnavarakomisjoni esimehe L. Mihhailovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.  

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 107 “Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine”.

8.      Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

Kuulati: rahanduskomisjoni aseesimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 108 “Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine”.

9.      Muudatused linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisus

Kuulati: tarbijakaitsekomisjoni esimehe T. Vassiljeva ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 109 “Muudatused linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisus”.

10.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

Kuulati: haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe T. Lausingu ettekannet.

T. Lausing tegi ettepaneku kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks lisaks K. Karisma-Krumm ja S. Ivanov. Ettepanekuga nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

T. Lausing tegi ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeteks lisaks K. Karsisma ja S. Ivanov.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 110 “Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus”.

 

11.  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

Kuulati: õiguskomisjoni esimehe M. Tšernogorova ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 111 “Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus”.

12.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Vitsut seadis lastekaitsekomisjoni esimehe kandidaadiks üles E. Salumäe.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 30 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et E. Salumäele antud poolthäälte arv on 29 ja vastuhäälte arv on 1, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel lastekaitsekomisjoni esimeheks valituks E. Salumäe ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 112 “Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimehe valimine”.

13.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

R. Holsmer seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks üles Ü. Lanno.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (45 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 42 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et Ü. Lannole antud poolthäälte arv on 33 ja vastuhäälte arv on 9, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni esimeheks valituks Ü. Lanno ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 113 “Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine”.

14.  Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

M. Tarum seadis Isamaaliidu fraktsiooni nimel õiguskomisjoni aseesimehe kandidaadiks üles T. Sinissaare.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (41 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 45 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et T. Sinissaarele antud poolthäälte arv on 42 ja vastuhäälte arv on 3, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel õiguskomisjoni aseesimeheks valituks T. Sinissaar ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 114 “Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine”.

15.  Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Vihmand, M. Tarum ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastasid J. Mutli ja J. Teder.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas J. Vihmand.

Küsimusele vastas T. Sepp.

T. Vitsut teatas, et kuna otsuse vastuvõtmiseks on vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 49 linnavolikogu liiget ja puudus 14.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 115 “Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile”.

16.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni liikme Ü. Lanno ettekannet.

Küsimuse esitas N. Vaino.

Küsimusele vastas Ü. Lanno.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Mägi, M. Berg ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas L. Mihhailov.

T. Vitsut teatas, et kuna otsuse vastuvõtmiseks on vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 45  linnavolikogu liiget ja puudus 18.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (27 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu määrusena mitte vastu võtta.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

17.  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

Kuulati: revisjonikomisjoni esindaja E. Alatalu ettekannet.

Sõna võttis M. Tarum.

M. Tarum tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada regulaarne kontroll Iru Hooldekodu finantsmajandustegevuse ja Iru Hooldekodu poolt sisseostetavate raviteenuste kvaliteedi, otstarbekuse, vastava dokumentatsiooni ja nendeks kulutatud summade üle.”.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (22 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 116 “Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine”.

18.  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Kuulati: revisjonikomisjoni esimehe Ü. Lanno ettekannet.

Kõnega esinesid L. Mihhailov, G. Vihman, Ü. Lanno ja T. Vitsut.

L. Mihhailov esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Asendada eelnõu punktides 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.10 sõna analüüsida” sõnaga kontrollida”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

2) Asendada punktis 1.2  sõnad alates 2006. aastast” sõnadega alates 2000. aastast”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

3) Asendada punktis 1.1 sõnad alates 2006. aastast” sõnadega alates 1993. aastast”.

Ü. Lanno ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (30 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

4) Sõnastada punkt 1.4 järgmiselt:

1.4 kontrollida Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmist ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

 

5) Sõnastada punkt 1.8 järgmiselt:

1.8 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Spordi- ja Noorsooametis 2005. aastast.”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

6) Sõnastada punkt 1.10 järgmiselt:

1.10 kontrollida Kalevipoja kuju konkursi tulemuste vastavust konkursitingimustele”.

Ü. Lanno ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (28 poolt, 21 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

7) Jätta välja punkt 1.11.

Ü. Lanno ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (28 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

8) Sõnastada punkt 1.13 järgmiselt:

1.13 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna            Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias 2005. aastast”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

G. Vihman tegi ettepaneku sõnastada eelnõu punkt 1.14 järgmiselt:

“1.14 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast.”.

Ü. Lanno nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 117 “Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine”.

19.  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Kruusimäe ettekannet.

Küsimusi esitasid H. Rumm, V. Mikkal, M. Sults, J. Reinmann, G. Vihman ja T. Lausing.

Küsimustele vastas T. Kruusimäe.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esindaja J. Vihmand. Keskkonnakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (19 poolt, 24 vastu, 1 erapooletu) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

20.  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Mägi.

Küsimusele vastas L. Mihhailov.

T. Mägi soovis diktofonogrammi L. Mihhailovile esitatud küsimuse ja vastuse kohta (lisatud).

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 118 “Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine”.

21.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Kuulati: Nõmme linnaosa vanema R. Vakra ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja O. Laasi. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 119 “Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1”.

 

22.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema asetäitja J. Jõgeva ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 120 “Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128”.

23.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa vastust Reformierakonna fraktsiooni liikme T. Mägi arupärimisele kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta.

Küsimusi esitas T. Mägi.

Küsimustele vastas T. Aas.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija