Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

12. aprill 2007 nr 7

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen,                   Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Triinu Täht, Marii Viks ja Terje Vonbret ning abilinnapea linnasekretäri ülesannetes Taavi Aas.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  12.04.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  19.04.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  19.04.07 istungi päevakorra projekt

1. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

2. Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

3. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

4. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

5. Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

6. Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

7. Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

8. Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

9. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

10. Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

14. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

15. Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

16. Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

17. Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

Sõna võtsid H.-A. Merzin ja T. Aas.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ehitusloa tühistamine)

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

3. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

4. Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Sõna võtsid H.-A. Merzin, T. Aas ja E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti ja käsitleda antud eelnõu koos eelnõuga nr 100.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

5. Linnavara võõrandamise korra muutmine

Sõna võttis K. Atonen.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

7. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine linnavalitsusele

(Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti ja käsitleda antud eelnõu koos eelnõuga nr 22.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)

Sõna võtsid H.-A. Merzin, H. Põld ja R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

10. Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Sõna võttis M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

11. Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ajutise komisjoni moodustamisest)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõu.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ankru tn 1 korter 32 ja Uus-Sadama tn 16 korter 10 sotsiaalkorteriteks tunnistamine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

14. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

15. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

16. Muudatused linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisus

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige T. Mägi kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea T. Aas.

K. Atonen tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.04.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

2.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine

3.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

4.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

5.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

6.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

7.  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

8.  Muudatused linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisus

9.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

10.  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus

11.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimehe valimine

12.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

13.  Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

14.  Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile

15.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

16.  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

17.  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

18.  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

19.  Tallinna Noorte Spordikeskuse tegevuse lõpetamine

20.  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

21.  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

22.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

23.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

24.  Arupärimisele vastamine (kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija