TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ÕIGUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

16. aprill 2007 nr 9

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 17:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Margarita Tšernogorova

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 6-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova,                                          Tiit Sinissaar,                                                                                                                 Larissa Škurat,                                                                                                                          Margarita Tšernogorova,                                                                                                                       Gennadi Vihman,                                                                                                                      teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Hele Põld, Marju Toom.

Puudusid: Kairi Kärner, Jaanus Mutli, Urmas Reinsalu, Toomas  Sepp .

Kutsutud: Üllar Lanno - Tallinna Linnavolikogu liige.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Linnavara võõrandamise korra muutmine

 

Päevakorra arutelu.

1.                     Linnavara võõrandamise korra muutmine

Ettekandja: Üllar Lanno

Küsimusi esitasid: H. Põld, M. Tšernogorova ja M. Toom.

Küsimustele vastas Ü. Lanno.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (1 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu) mitte toetada eelnõu.

 

 

 

 

Margarita Tšernogorova

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija