TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 9

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:45

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni aseesimees Rene Reinmann

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 4  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Tiina  Mägi, Rene Reinmann, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Toivo Susi, Eha Võrk.

Puudusid: Jüri Jõgeva, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Madis Martinson, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Toomas Puura, Oleg Rebane, Aivar Reivik, Nikolai Stelmach, Rünno Sulg, Larissa Škurat.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

2. Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

3. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine

 

Päevakorra arutelu.

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi esitas R. Kalm.

Küsimustele vastas R. Reinmann.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

2. Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

3. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine

Ettekandja: Indrek Ahlberg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

 

 

 

 

Rene Reinmann

Komisjoni aseesimees

Ester Kägo

 

Protokollija