TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

24. mai 2007 nr 10

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võttis osa eestseisuse liige Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Jaanika Sõmmer, Triinu Täht ja Marii Viks ning Tallinna Linnakantselei õigusdirektor Priit Lello.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  24.05.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  31.05.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  31.05.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kesklinna linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

4. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

5. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

7. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

Sõna võttis P. Lello, kes teatas, et linnavalitsus ei nõustu eelnõu menetlusest tagasi võtmisega.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ehitusloa tühistamine)

Sõna võtsid P. Lello ja J. Juske.

P. Lello teatas, et linnavalitsus annab eelnõule  seisukoha 30. mai 2007 istungil.

T. Vitsut tegi ettepaneku kutsuda kokku linnamajanduskomisjoni erakorraline koosolek, et anda eelnõule seisukoht.

J. Juske tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

3. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

Sõna võtsid E. Kosk ja T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

4. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

Sõna võttis P. Lello, kes teatas, et linnavalitus ei nõustu eelnõu menetlusest tagasi võtmisega.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

5. Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

Sõna võttis P. Lello.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

6. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas (II lugemine)

Sõna võttis P. Lello, kes teatas, et linnavalitsus kaalub 30. mail 2007 eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Sõna võttis P. Lello.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

Sõna võttis P. Lello.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(hasartmänguseaduse muutmise kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

11. Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Sõna võtsid K. Kalvet ja E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

12. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks

Sõna võttis R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük

Sõna võttis R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

14. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130

Sõna võttis R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

Sõna võttis P. Lello.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinna väikese ringtee rajamise kava

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Sõna võtsid P. Lello ja M. Viks.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärija ei olnud rahul esitatud vastusega.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sakala keskusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon linnapea usaldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Ranniku tee 2 elanike probleemist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon aadressitähistest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Ü. Rajasalu riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel riigilipu puudumise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige M. Kubo Sakala uue keskuse rajamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsioon avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 31.05.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

2.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

3.  Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

4.  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

5.  Kesklinna linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

6.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)

7.  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

8.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

9.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

10.  Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

11.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine.

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija