TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

8. juuni 2007 nr 11

 

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Märt Sults, Larissa Škurat ja Natalia Vaino, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  8.06.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  14.06.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  14.06.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

2. Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (I lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

4. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

5. Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)

Sõna võtsid H.-A. Merzin ja H. Põld.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

6. Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 "Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

8. Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

9. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

10. Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks

T. Sepp teatas, et antud küsimuse kannab linnavolikogu 14.06.07 istungil ette T. Aas.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna väikese ringtee rajamise kava

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

12. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(hasartmänguseaduse muutmise kohta)

M. Sults tegi ettepaneku jätta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

14. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 214)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 72)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

17. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

19. Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

20. Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

21. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

22. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

23. Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

24. Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

25. A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

26. Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

27. Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

28. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus -Maleva tn 7 korter 130

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

 

29. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sakala keskusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

30. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo Sakala uue keskuse rajamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

31. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon linnapea usaldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

32. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Ranniku tee 2 elanike probleemist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

33. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

Otsustati: jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

34. Arupärimisele vastamine

(Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsioon Avaliku linnaruumi täitmisest T. Kangro kujudega).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

E. Kosk tegi ettepaneku jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

Otsustati: jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

35. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

36. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon aadressitähistest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D.  Boroditš.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

T. Sepp teatas, et linnavalitsus ei võta eelnõu menetlusest tagasi.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

 

2. Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

T. Sepp teatas, et linnavalitsus esitab eelnõule seisukoha linnavalitsuse 13. juuni 2007 istungil.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti seoses eelnõu ettekandja M. Martinsoni väliskomandeeringus viibimisega.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

4. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

5. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 – 2006

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

6. Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Rohelise Pealinna statuudist)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine linnavalitsusele

(lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

T. Sepp teatas, et linnavalitsus annab eelnõule seisukoha linnavalitsuse 13.06.07 istungil.

J. Juske tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele

(Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Marie Underi mälestusmärgist)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

12. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

13. Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

14. Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Sõna võtsid H.-A. Merzin, M. Viks ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

18. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärija ei olnud rahul esitatud vastusega.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed L. Parek ja J. Pino  südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Kirjaliku vastamise taotlus.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

3. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige P. Mardna OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Kirjaliku vastamise taotlus.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

4. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige M. Kubo Haabersti liiklussõlmest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige I. Raudne üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

Arupärimisele vastab abilinnapea  E. Võrk.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige N. Stelmach alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekt:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)

2. Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

3. Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

4. Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (I lugemine)

5. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)

6. Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)

7. Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine

8. Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

9. Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 "Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine

10. Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

11. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

12. Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks

13. Tallinna väikese ringtee rajamise kava

14. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks

15. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

16.  

16.1 Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 214)

16.2 Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 72)

17. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

18. Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal

19. 18. Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

20. Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük

21. Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

22. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks

23. Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine

24. Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

25. A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

26. Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine

27. Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine

28. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130

29. Arupärimisele vastamine (Sakala keskusest )

30. Arupärimisele vastamine (Sakala uue keskuse rajamise kohta)

31. Arupärimisele vastamine (linnapea usaldamisest)

32. Arupärimisele vastamine (Ranniku tee 2 elanike probleemist)

33. Arupärimisele vastamine (koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest)

34. Arupärimisele vastamine (aadressitähistest ).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija