TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LASTEKAITSEKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

19. juuni 2007 nr 6

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 17:35

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni aseesimees Kaja Laanmäe

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 6  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Marju Länik, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Larissa Škurat, teised komisjoni liikmed Aare Kruuser, Marit Valge.

Puudusid: Maria Beljatskaja, Kaia Jäppinen, Erki Korp, Mark Levin, Matti Martinson, Merike Martinson, Leena Masing, Reet Rääk, Erika Salumäe, Märt Sults, Tiit Terik, Ene Tomberg, Aivo Toomistu.

Kutsutud: Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Remo Holsmer - Tallinna Linnavolikogu liige.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

 

Päevakorra arutelu.

1. Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

Ettekandja: Remo Holsmer

R. Holsmer tutvustas eelnõu.

Küsimusi esitasid: A. Kruuser, K. Laanmäe ja L Novožilova.

Küsimustele vastas R. Holsmer.

K. Kärner soovitas toetada eelnõu.

T. Selberg tegi ettepaneku jätta eelnõust välja punkt 3.

K. Laanmäe pani ettepaneku hääletusele.

Poolt 6 ,vastu 0, erapooletuid 3, leidis ettepanek toetust.

K. Laanmäe pani hääletusele eelnõu koos ettepanekuga.

 

 

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 Jätta välja eelnõu punkt 3

 

 

 

 

Kaja Laanmäe

Komisjoni aseesimees

Ester Kägo

 

Protokollija