Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

16. august 2007 nr 13

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Üllar Lanno, Juri Poljakov, Larissa Škurat ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kersti Kalvet,             Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Ester Kägo, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret ning õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes Priit Lello.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse 16.08.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  23.08.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  23.08.07 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

2. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

3. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

6. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

7.1  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses (eelnõu nr 255)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

7.2 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses (eelnõu nr 484)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Sõna võtsid M. Eliste ja E. Kosk.

8. Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

9. Linnavara võõrandamise korra muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine linnavalitsusele

(järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

13. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

16. Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

17. Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

18. Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

20. Arupärimisele vastamine

(Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsioon avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Epp Alatalu roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäe uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

23. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Ülle Rajasalu riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

 

24. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Tiina  Mägi linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

25. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Peeter Mardna linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus).

Arupärimisele vastab abilinnapea Merike Martinson.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(hasartmänguseaduse muutmise kohta)

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

3. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

Ü. Lanno tegi ettepaneku ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

4. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 – 2006

Ü. Lanno tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Rohelise Pealinna statuudist)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele

(Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Marie Underi mälestusmärgist)

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

9. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

10. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta

Sõna võtsid E. Kosk ja P. Lello. P. Lello teatas, et linnavalitsuse seisukoht esitatakse ülejärgmisel linnavalitsuse istungil.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

11. 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine linnavalitsusele

(Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamiseks

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

16. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks

Sõna võttis T. Täht.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

Sõna võttis R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

 

19. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

20. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Sõna võtsid K. Viks, P. Lello ja M. Viks.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärija ei olnud rahul esitatud kirjaliku vastusega ja soovib täiendavat teavet (22.05.2007 kiri nr F1‑11/677).

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige N. Stelmach alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige I. Raudne üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

Arupärimisele vastab abilinnapea E. Võrk.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärimisele vastaja K. Jäppinen ei osale 23.08.07 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

2.  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine

3.  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

4.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

5.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmine

6.  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)

7.  1 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

7.2 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

8.  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

9.  Linnavara võõrandamise korra muutmine

10.  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)

11.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)

12.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

13.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

14.  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005

15.  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas

16.  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

17.  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

18.  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine

19.  Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andmine

20.  Arupärimisele vastamine (avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega )

21.  Arupärimisele vastamine (roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal)

22.  Arupärimisele vastamine (uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale)

23.  Arupärimisele vastamine (riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas)

24.  Arupärimisele vastamine (linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta)

25.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija