TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Erakorralise koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

21. august 2007 nr 14

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:55

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 10-st liikmetest 6  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Eha Võrk.

Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Edgar Savisaar, Matti Tarum, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Rain Veetõusme.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Uku Torjus - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja, Merle Leopard - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja kt, Kristel Rätsep - Tallinna Transpordiameti jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut  tegi ettepaneku võtta koosoleku päevakorda otsuse eelnõu nr 273 „Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega”. Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

 

 

Häälteenamusega (6 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

4. Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

5. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega 

 

 

 

Päevakorra arutelu.

1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Ettekandja: Uku Torjus

Küsimusi esitas M. Kubo.

U. Torjus vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

Ettekandja: Merle Leopard

Küsimusi esitasid N. Stelmach ja M. Kubo.

M. Leopard vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: Kristel Rätsep

Küsimusi esitasid T. Vitsut, N. Stelmach, M. Sults ja T. Sepp.

K. Rätsep vastas küsimustele.

Sõna võttis M. Kubo.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

4. Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

Ettekandja: Nikolai Stelmach

Küsimusi esitasid T. Vitsut ja M. Sults.

N. Stelmach vastas küsimustele.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Vitsut, N. Stelmach ja M. Sults.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (2 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

5. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi esitasid T. Sepp ja N. Stelmach.

A. Brandt vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija