TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 13

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 10-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Leonid Mihhailov, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Larissa Škurat, teised komisjoni liikmed Alo Brandt, Madis Martinson, Priit Pärtelpoeg, Toivo Susi, Eha Võrk.

Puudusid: Indrek Ahlberg, Jüri Jõgeva, Toomas Puura, Oleg Rebane, Aivar Reivik, Nikolai Stelmach, Rünno Sulg.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega 

2. Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

3. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimuse esitas L. Mihhailov.

Küsimusele vastas A. Brandt.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

3. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija