TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

28. august 2007 nr 17

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:35

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Elmar Sepp

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 14-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Elmar Sepp, Arvo Uukkivi, teised komisjoni liikmed Jelena Armas, Kaido Saveljev, Tiit Siimon, Toivo Susi.

Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Marju Länik, Toivo Moorast, Liisa-Ly Pakosta, Priit Põld, Ülle Rajasalu, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Toomas Sepp, Richard Sikk, Jaak Vihmand.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantsei rahandus- ja majandusnõunik, Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Isamaaliidu fraktsiooi nõunik-abi, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Riho Kangur - Tallinna Linnakantselei referent, Kristel Rätsep - Tallinna Transpordiameti jurist, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

E. Sepp tegi ettepaneku võtta koosoleku päevakorda otsuse eelnõu nr 279  „Tallinna elamumessi korraldamine”. Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

 

Häälteenamusega (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (II lugemine)

2. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

3. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

4. Rästa tn 19 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

5. Tallinna elamumessi korraldamine

 

Päevakorra arutelu.

1. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (II lugemine)

Ettekandja: Eero Kosk

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (1 poolt, 5 vastu, 1 erapooletu) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi

2. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: Kristel Rätsep

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

4. Rästa tn 19 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi esitasid J. Armas ja E. Sepp.

A. Rikkinen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.

5. Tallinna elamumessi korraldamine

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid J. Armas, K. Saveljev ja E. Sepp.

P. Pärtelpoeg ja R. Kangur vastasid küsimustele.

Sõna võtsid N. Degtjarenko ja R. Kangur.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija