TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

30. august 2007 nr 14

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Maimu Berg, Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat, Natalia Vaino ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret ning õigusdirektor Priit Lello.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  30.08.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  6.09.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  6.09.07 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

2. Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

5. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

6. Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

7. Kommunismiohvrite memoriaali rajamine

Sõna võttis E. Kosk.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

11. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna elamumessi korraldamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

15. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

18. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

19. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

Sõna võttis H.-A. Merzin.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

20. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Raudne üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

Arupärimisele vastab abilinnapea E. Võrk.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projektist välja, kuna K. Jäppinen viibib 6.09.07 puhkusel.

Otsustati: jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projektist välja.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

Sõna võttis P. Lello.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)

Sõna võtsid J. Juske ja M. Berg.

J. Juske tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

Sõna võttis L. Škurat.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

5. 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna Isamaaliidu fraktsioon kaalub eelnõu menetlusest tagasi võtmist ja ühise eelnõu esitamist antud eelnõu ja eelnõu nr 259 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta) asemele.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)

Sõna võttis J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

10. Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

11. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas

Sõna võttis R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

12. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

13. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärija ei olnud rahul esitatud kirjaliku vastusega ja soovib täiendavat teavet (22.05.07 kiri nr F1-11/677).

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed M. Berg ja N. Stelmach hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 6.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 6.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 6.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

2.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

3.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

4.  Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine

5.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

6.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine

7.  Kommunismiohvrite memoriaali rajamine

8.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)

9.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks

10.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine

11.  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

12.  Tallinna elamumessi korraldamine

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)

14.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)

15.  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)

16.  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

17.  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

18.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

19.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

20.  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006

21.  Arupärimisele vastamine (üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija