KESKKONNAKOMISJON

 

 

Erakorralise koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 14

 

Algus kell 14:30 ja lõpp kell 17:10

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Larissa Škurat

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 13-st liikmetest 12  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Maimu Berg, Sergei Bogovski, Mati Eliste, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Valdek Mikkal, Ülle Rajasalu, Toomas Sepp, Larissa Škurat, Tatjana Vassiljeva, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Mari Jüssi, Tõnu Tuppits.

Puudusid: Paul Alekand, Deniss Boroditš, Toivo Kallas, Heino Kiik, Einar Kivimäe, Mart Kont, Rein Leipalu, Erich Moik, Lennart Mängli, Rein Ratas, Ain Valdmann.

Kutsutud: Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik, Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Priit Pärtelpoeg - Tallinna  Elamumajandusameti juhataja asetäitja - elamuosakonna juhataja, Riho Kangur - Tallinna Linnakantselei referent, Peep Koppel - Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja, Aleksander Korolkov - Tallinna Linnakantselei abilinnapea nõunik.

 

Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

M. Berg tegi ettepaneku võtta päevakorda Nõmme Linnaosa Männiku tee äärsete elanike avaliku protesti.

Sõna võtsid L. Škurat, M. Berg ja V. Mikkal.

Hääletamisel (6 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu) ettepanek ei leidnud toetust.

Kõik komisjoniliikmed nõustusid järgmise päevakorraga:

1. Tallinna elamumessi korraldamine

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna elamumessi korraldamine

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, J. Vihmand, V. Mikkal, M. Eliste, T. Tuppits, E. Alatalu ja K. Karisma-Krumm.

R. Kangur, T. Aas, L. Škurat ja A. Parksepp vastasid küsimustele.

Sõna võtsid J. Vihmand, E. Alatalu ja T. Aas.

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (14 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

Larissa Škurat

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija