TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

12. september 2007 nr 14

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:00

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni aseesimees Oksana Laasi

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Oleg Rebane, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Jüri Jõgeva, Priit Pärtelpoeg, Toivo Susi.

Puudusid: Robert Kalm, Madis Martinson, Leonid Mihhailov, Toomas Puura, Aivar Reivik, Nikolai Stelmach, Rünno Sulg, Eha Võrk.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Juhan Hindov -Tallinna Haabersti linnaosa  vanema asetäitja; Jüri Lump - Tallinna Kesklinna linnaosa vanema asetäitja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

2. Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine 

3. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

4. Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine

5. Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

6. Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük

7. Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük

8. Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

 

Päevakorra arutelu.

1. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

Ettekandja: Juhan Hindov

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

2. Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi esitasid T. Mägi ja N. Degtjarenko.

Vastas J. Lump.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

3. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

4. Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi esitas T. Mägi.

Vastas A. Brandt.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Oksana Laasi

5. Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

6. Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

8. Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Oksana Laasi

Komisjoni aseesimees

Ester Kägo

 

Protokollija