TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

20. september 2007 nr 16

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 18.25.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Erika Salumäe, Igor Sedašev, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman ja Jaak Vihmand, abilinnapead Kaia Jäppinen, Merike Martinson ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Nõmme linnaosa vanema asetäitja Uno Lipp, Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson ja Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Aivar Kuusmaa, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Ülle Rajasalu, Elmar Sepp ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda T. Bittman, N. Stelmach, R. Holsmer, M. Kubo, M. Berg, K. Laanmäe, T. Kruusimäe, M. Beljatskaja, I. Raudne, R. Kalm, R. Veber, J. Vihmand, T. Mägi, K. Kärner, N. Degtjarenko ja O. Rebane.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 20. septembri 2007 otsusega nr 21 lõpetati Ü. Lanno volitused linnavolikogu liikmena ja määrati linnavolikogu liikmeks H. Hallika.

T. Vitsut teatas, et Reformierakonna fraktsiooni koosolekul 20. septembril 2007 kinnitati fraktsiooni liikmeks H. Hallika.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

2.  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

3.  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

4.  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

(eelnõu nr 280)

5.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

6.  Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

7.  Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

8.  Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

9.  Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

10.  Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

11.  Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

12.  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

13.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige T. Bittman esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas enda ja linnavolikogu liikme L.-L. Pakosta nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Äigrumäe tee sulgemise kohta (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni esimees R. Holsmer esitas Reformierakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõud “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (teede remonditööde teostamise kavast) ja “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) ning esitas linnavolikogu liikmena arupärimise linnapea E. Savisaarele eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esitas Reformierakonna fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele linnakorterite üürnike võlgadest (lisatud) ning esitas linnavolikogu liikmena arupärimise abilinnapea D. Boroditšile teede joonimisest (lisatud) ja esines suulise avaldusega.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Vene Kultuurikeskuse remondirahade kasutamisest (lisatud).

Linnavolikogu liige K. Laanmäe esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas enda ja linnavolikogu liikme M. Tarumi nimel  arupärimise linnapea E. Savisaarele riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Beljatskaja esines suulise avaldusega.

Isamaaliidu fraktsiooni liige I. Raudne esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Kolimistoetuse määra suurendamine”.

Linnavolikogu liige R. Kalm esitas arupärimise abilinnapea K. Jäppinenile koolide kütte rahastamisest (lisatud).

Linnavolikogu liige R. Veber esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Mägi esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna ajaloolistest päranditest (lisatud).

Linnavolikogu liige K. Kärner esitas enda ja linnavolikogu liikme I. Kravtšenko nimel arupärimise abilinnapea K. Jäppinenile laste huviringidest (lisatud).

Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile kasiinode kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige O. Rebane esines ettepanekuga. (lisatud).

1.      Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

Kuulati: haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe T. Lausingu ettekannet.

T. Lausing tegi ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks lisaks I. Sedaševile T. Kruusimäe ning arvata komisjoni koosseisust välja lisaks Ü. Lannole ja H. Volmerile J. Pino.

Ettepanekuga nõustuti.

Kõnega esines N. Stelmach.

N. Stelmach tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku arvata komisjoni koosseisust välja L. Priimägi. Eelnõu esitaja T. Lausing ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (16 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

N. Stelmach tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks A. Kruuser. Eelnõu esitaja T. Lausing ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (14 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 222 “Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus”.

2.      Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas M. Berg.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon ei toetanud eelnõu.

Sõna võttis G. Vihman.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, 29 vastu, 2 erapooletut) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

3.      Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas G. Vihman.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 223 “Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas”.

4.      Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)

Kuulati: Nõmme linnaosa vanema asetäitja U. Lipu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko.

Küsimusi esitasid K. Kärner ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas N. Degtjarenko.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu lisas arengukava koostamise etappide ja tähtaegade loetelu järgmiselt:

1. asendada punktis 1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";

2. asendada punktis 1.1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";

3. asendada punktis 1.2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";

4. asendada punktis 2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";

5. asendada punktis 3 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";

6. asendada punktis 4 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";

7. asendada punktis 5 tähtaeg "november 2007" tähtajaga "detsember 2007";

8. asendada punktis 6 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008";

9. asendada punktis 7 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 224 “Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

5.      Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 225 “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks”.

6.      Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas P. Mardna.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni aseesimees O. Laasi. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 226 “Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine”.

7.      Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 227 “Anni tn 16 kinnistu müük”.

8.      Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 228 “Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük”.

9.      Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 229 “Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük”.

10.  Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 230 “Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük”.

11.  Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensonin ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, R. Holsmer, T. Bittman ja  M. Tarum.

Küsimustele vastas M. Jürgenson.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Kubo. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines M. Tarum.

Isamaaliidu fraktsiooni esimees M. Tarum tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku sõnastada eelnõu punkt 1.2 järgmiselt: “1.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, kaubandus või teenindus (välja arvatud õnnemängu korraldamine hasartmänguseaduse tähenduses);”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 231 “Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine”.

12.  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

Kuulati: Haabersti linnaosa vanema V. Vassiljevi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 232 “Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas”.

13.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle.

Küsimusi esitasid M. Kubo ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

           

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija