Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

13. september 2007 nr 15

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Tarmo Lausing, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks ning linnakantselei juriidilise osakonna juhataja Tiina Kitsing.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  13.09.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  20.09.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  20.09.07 istungi päevakorra projekt

1. Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

Sõna võttis H. Põld.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

5. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

6. Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

7. Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

10. Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

11. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (eelnõu nr 131)

Sõna võttis T. Kitsing.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti ning teha linnavalitsusele ettepanek eelnõu menetlusest tagasi võtta.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti ning teha linnavalitsusele ettepanek eelnõu menetlusest tagasi võtta.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203) (II lugemine)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eelnõu nr 204)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna revisjonikomisjon soovib jätkata eelnõu arutelu.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)

(eelnõu nr 210)

Sõna võttis T. Lausing.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (eelnõu nr 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnamajanduskomisjoni seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

6. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)

(eelnõu nr 257)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

 

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 269) (II lugemine)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna abilinnapea J. Mutli ei osale linnavolikogu 20.09.07 istungil.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277)

Sõna võtsid H. Põld ja M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)

Sõna võttis T. Lausing.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub haridus- ja kultuurikomisjoni seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)

Sõna võtsid T. Vassiljeva, M. Tšernogorova ja N. Vaino.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

15. Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

T. Kitsing teatas, et linnapea E. Savisaar ei osale linnavolikogu 20.09.07 istungil.

1. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed M. Berg ja N. Stelmach hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige E. Alatalu võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Kruusimäe tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige K. Laanmäe õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner Moskva ja Kotka visiitide kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige L.-L. Pakosta koolilõuna kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige L.-L. Pakosta alaealiste võimalikust sissepääsukeelust alkoholi propageerivatele üritustele).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige M. Martinson õpetajatest Tallinna koolides).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.09.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

2.  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

3.  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

4.  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

(eelnõu nr 280)

5.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

6.  Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

7.  Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

8.  Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

9.  Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

10.  Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

11.  Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

12.  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

13.  Arupärimisele vastamine (vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija