TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

26. september 2007 nr 15

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:40

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 7  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Leonid Mihhailov, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Madis Martinson, Priit Pärtelpoeg, Rünno Sulg, Toivo Susi.

Puudusid: Jüri Jõgeva, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Toomas Puura, Oleg Rebane, Aivar Reivik, Nikolai Stelmach, Eha Võrk.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Enno Tähve - Põhja-Tallinna Valitsuse osakonnajuhataja asetäitja; Jüri Lump - Tallinna Kesklinna Valitsuse linnaosa vanema asetäitja - Riina Koppel - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse peaspetsialist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300) (OE 300)

2. Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301) (OE 301)

3. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 303)

4. Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 304) (OE 304)

5. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)  (OE 306)

6. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307) (OE 307)

7. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)  (OE 308)

8. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309) (OE 309)

9. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310) (OE 310)

10. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311) (OE 311)

11. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312) (OE 312)

12. Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313) (OE 313)

13. Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine (eelnõu nr 314) (OE 314)

 

Päevakorra arutelu.

1. Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300) (OE 300)

Ettekandja: Enno Tähve

Küsimusi esitas L. Mihhailov.

Küsimustele vastas E. Tähve.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

2. Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301) (OE 301)

Ettekandja: Riina Koppel

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Michel Zdankevitch

3. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 303)

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

4. Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 304) (OE 304)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

5. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)  (OE 306)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

6. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307) (OE 307)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)  (OE 308)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

8. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309) (OE 309)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

9. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310) (OE 310)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

10. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311) (OE 311)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

11. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312) (OE 312)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimuse esitas R. Sulg.

Küsimusele vastas P. Pärtelpoeg.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

12. Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313) (OE 313)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimuse esitas L. Mihhailov.

Küsimusele vastas P. Pärtelpoeg.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

13. Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine (eelnõu nr 314) (OE 314)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija