TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

4. oktoober 2007 nr 17

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 19.40.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai  Degtjarenko, Mati Eliste, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Igor Sedašev, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Priit Pärtelpoeg, Alo Brandt, Jaanus Martinov, Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson, Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf ja Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Andres Ellamaa, Aivar Kuusmaa, Peeter Mardna, Jüri Pino ja Erika Salumäe.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda R. Holsmer, M. Eliste, Ü. Rajasalu, N. Stelmach, T. Kruusimäe,         L.-L. Pakosta, N. Degtjarenko, M. Martinson, G. Vihman, J. Vihmand ja O. Rebane.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 26. septembri 2007 otsusega nr 22 pikendati T. Paltsu linnavolikogu liikme volituste peatamise aega alates 1. oktoobrist 2007 kuni 31. jaanuarini 2008 isikliku avalduse alusel.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut teatas, et abilinnapea J. Mutli on teinud ettepaneku seoses lähetusega Leedu Vabariiki jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 4 “Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine”, päevakorrapunkt nr 5 “Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine”, päevakorrapunkt nr 29 “Arupärimisele vastamine” ja päevakorrapunkt nr 30 “Arupärimisele vastamine”. Ettepanekuga nõustuti.

K. Laanmäe tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 28 “Arupärimisele vastamine”, kuna sai ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist oma arupärimisele.

 

 

Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (I lugemine) (ME 324)

2.  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (ME 320)

3.  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis “Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (OE 315)

4.  Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta)  (OE 292)

5.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)  (OE 210)

6.  Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 305)

7.  Rahukohtu tn 5 kinnistu müük  (OE 312)

8.  Tartu mnt 87d kinnistu müük  (OE 313)

9.  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (OE 307)

10.  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 306)

11.  Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük  (OE 308)

12.  Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 309)

13.  Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 310)

14.  Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (OE 311)

15.  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas  (OE 303)

16.  Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine  (OE 314)

17.  Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine  (OE 304)

18.  Linnamäe tee 11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas  (OE 301)

19.  Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine  (OE 300)

20.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest)

21.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed M. Berg ja N.  Stelmach hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile)

22.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige E. Alatalu võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade)

23.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast)

24.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner Moskva ja Kotka visiitide kohta)

25.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Martinson õpetajatest Tallinna koolides).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees R. Holsmer esitas Reformierakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Eliste esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest).

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esitas arupärimise abilinnapea D. Boroditšile Tallinna linna kanaliseerimisest (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Reklaamimaksu kaotamise võimalustest (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta esitas 3 arupärimist:  linnapea E. Savisaarele erakoolide õpilaste koolitoidule linnapoolse rahalise toetuse eraldamata jätmise kohta ja kavandatavast kauplemiskorrast Raekoja platsil ning abilinnapea K. Jäppinenile e-arvetest linna haridusasutuste raamatupidamise tsentraliseerimise tingimustes (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Degtjarenko esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Martinson esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks (lisatud).

Linnavolikogu liige G. Vihman esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige O. Rebane esines avaldusega (lisatud).

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

T. Vitsut pikendas vaheaega 5 minuti võrra.

1.      Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (I lugemine) (ME 324)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Tarum ja K. Karisma-Krumm.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja T. Sepp.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

Küsimuse esitas K. Karisma-Krumm.

Küsimusele vastas L. Mihhailov.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu I lugemine lõpetada ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (51 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg eelnõu teiseks lugemiseks on 15. oktoober 2007 kell 12.00.

2.      Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (ME 320)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja E. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (48 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 29 “Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal” .

3.      Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis “Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (OE 315)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitas M. Tarum.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja G. Batarin. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli linnavolikogu 45 liiget ja puudus 18.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 233 “Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis “Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale”.

4.      Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta)  (OE 292)

Kuulati: Keskerakonna fraktsiooni liikme P. Alekandi ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 234 “Ülesande andmine linnavalitsusele”.

5.      Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)  (OE 210)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu koos linnamajanduskomisjoni muudatusettepanekutega.

Sõna võtsid M. Tarum ja T. Vitsut.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku jätta eelnõu punktist 1 välja tähtaeg "27. märts 2008" ning muuta eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 1 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 punkti 3 ja lg 2 ning § 49 lg 1 punkti 1 alusel".  Eelnõu esitaja M. Berg nõustus ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 235 “Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele” .

6.      Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 305)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitas M. Tarum.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 236 “Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”. 

7.      Rahukohtu tn 5 kinnistu müük  (OE 312)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitasid T. Kruusimäe, T. Mägi, M. Tarum ja J. Vihmand.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Mägi.

Sõna võtsid T. Sinissaar ja T. Mägi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 237 “Rahukohtu tn 5 kinnistu müük”. 

8.      Tartu mnt 87d kinnistu müük  (OE 313)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 238 “Tartu mnt 87d kinnistu müük”. 

9.      Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (OE 307)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 239 “Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük”. 

10.  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 306)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 240 “Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük” 

11.  Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük  (OE 308)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 241 “Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük”. 

12.  Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 309)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 242 “Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük”. 

13.  Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 310)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 243 “Tallinnas Lai tn 35-2 ja Lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük”. 

14.  Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (OE 311)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 244 “Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük”. 

15.  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas 

(OE 303)

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, R. Holsmer ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas M. Jürgenson.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis M. Tarum,

M. Tarum tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku jätta eelnõust välja punkt 4.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (14 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 245 “Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas”. 

16.  Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine  (OE 314)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 246 “Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine”.

17.  Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine  (OE 304)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 247 “Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine”. 

18.  Linnamäe tee 11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas  (OE 301)

Kuulati: Lasnamäe linnaosa vanema K. Klandorfi ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas K. Klandorf.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 248 “Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas”. 

19.  Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine  (OE 300)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Tamm.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 249 “Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine”.

20.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Mägi arupärimisele Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest.

Küsimusi esitas T. Mägi.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

21.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikmete M. Bergi ja N. Stelmachi arupärimisele hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile.

Küsimusi esitasid M. Berg, N. Stelmach, T. Kruusimäe ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

22.  Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikme E. Alatalu arupärimine linnapea E. Savisaarele võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade)

T. Vitsut teatas, et E. Alatalu ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

23.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni liikme K. Kärneri arupärimisele lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast.

Küsimusi esitasid K. Kärner, T. Kruusimäe ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

24.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni liikme K. Kärneri arupärimisele Moskva ja Kotka visiitide kohta.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja K. Kärner.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

 

25.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme M. Martinsoni arupärimisele õpetajatest Tallinna koolides.

Küsimusi esitasid M. Martinson ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija