Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

27. september 2007 nr 16

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tarmo Lausing, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Anne Parksepp, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnavalitsuse juriidilise osakonna juhataja Tiina Kitsing.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  27.09.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  4.10.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  4.10.07 istungi päevakorra projekt

1. Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (ME 320)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis "Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale  (OE 315)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine) (ME 269)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

4. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine  (ME 294)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta)  (OE 292)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)  (OE 210)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 305)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük  (OE 312)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tartu mnt 87d kinnistu müük  (OE 313)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük  (OE 307)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 306)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük 

(OE 308)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 309)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 310)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük  (OE 311)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

16. Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas 

(OE 303)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

17. Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine  (OE 314)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine  (OE 304)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

19. Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas  (OE 301)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (OE 300)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed M. Berg ja N. Stelmach hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

23. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

24. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

25. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner Moskva ja Kotka visiitide kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

26. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Martinson õpetajatest Tallinna koolides).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

27. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige K. Laanmäe õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

28. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

Sõna võttis T. Kitsing, kes teatas, et linnavalitsusel ei ole plaanis eelnõu menetlusest tagasi võtta.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (OE 204)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (ME 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

5. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (OE 253)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (OE 257)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)  (OE 277)

J. Juske tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 278)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus (ME 302)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) (OE 316)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (OE 317)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

12. Kolimistoetuse määra suurendamine (OE 318)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord (ME 321)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

15. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

16. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (OE 324)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed L.-L. Pakosta ja N. Stelmach Äigrumäe tee sulgemise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Kirjaliku vastamise taotlus.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Holsmer eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo linnakorterite üürnike võlgadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo teede joonimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg Vene Kultuurikeskuse remondirahade kasutamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Kalm koolide kütte rahastamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi Tallinna ajaloolistest päranditest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed K. Kärner ja I. Kravtšenko laste huviringidest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko kasiinode kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 4.10.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (I lugemine) (OE 324)

2.  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (ME 320)

3.  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis "Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (OE 315)

4.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine) (ME 269)

5.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine  (ME 294)

6.  Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta)  (OE 292)

7.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)  (OE 210)

8.  Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 305)

9.  Rahukohtu tn 5 kinnistu müük  (OE 312)

10.  Tartu mnt 87d kinnistu müük  (OE 313)

11.  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (OE 307)

12.  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 306)

13.  Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük  (OE 308)

14.  Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 309)

15.  Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 310)

16.  Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (OE 311)

17.  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas  (OE 303)

18.  Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine  (OE 314)

19.  Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine  (OE 304)

20.  Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas  (OE 301)

21.  Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine  (OE 300)

22.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest)

23.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed M. Berg ja N. Stelmach hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile)

24.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige E. Alatalu võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade)

25.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast)

26.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner Moskva ja Kotka visiitide kohta)

27.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige M. Martinson õpetajatest Tallinna koolides)

28.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige K. Laanmäe õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest)

29.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Kruusimäe tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi)

30.  Arupärimisele vastamine (Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko kasiinode kohta).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija