TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

1. oktoober 2007 nr 17

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:55

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 7  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Arvo Uukkivi, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Eha Võrk.

Puudusid: Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Matti Tarum, Jüri Trumm, Rain Veetõusme.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra - Tallinna Linnavalitsuse finantsteenistuse finantsdirektor, Urmel Reinola - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna vanemspetsialist, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti maa hinna osakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (7 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (OE 324)

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis „Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (eelnõu nr 315) (OE 315)

3. Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (eelnõu nr 320) (ME 320)

4. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)  (OE 306)

5. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307) (OE 307)

6. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)  (OE 308)

7. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309) (OE 309)

8. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310) (OE 310)

9. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311) (OE 311)

10. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312) (OE 312)

11. Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313) (OE 313)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (OE 324)

Ettekandja: Katrin Kendra

Küsimusi esitasid J. Juske, A. Uukkivi ja T. Sepp.

K. Kendra vastas küsimustele.

Sõna võttis T. Vitsut.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 15.10.2007 kell 12.00.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

2. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis „Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale (eelnõu nr 315) (OE 315)

Ettekandja: Urmel Reinola

Küsimusi esitas J. Juske.

U. Reinola vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (eelnõu nr 320) (ME 320)

Ettekandja: Tormi Tabor

Küsimusi esitas J. Juske

T. Tabor vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

4. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)  (OE 306)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

5. Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307) (OE 307)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

6. Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)  (OE 308)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid M. Kubo, A. Uukkivi ja M. Sults.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

7. Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309) (OE 309)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimuse esitas M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

8. Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310) (OE 310)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas E. Sepp.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

9. Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311) (OE 311)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

10. Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312) (OE 312)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

11. Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313) (OE 313)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija