TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 16

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:40

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Igor Kravtšenko, Leonid Mihhailov, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Oleg Rebane, Michel Zdankevitch, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Madis Martinson, Priit Pärtelpoeg, Toivo Susi, Eha Võrk.

Puudusid: Jüri Jõgeva, Oksana Laasi, Toomas Puura, Aivar Reivik, Nikolai Stelmach, Rünno Sulg, Larissa Škurat.

Kutsutud: Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu rahandus- ja majandusnõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu jurist; Marju Sepp - Tallinna Linnakantselei osakonna juhataja; Nadežda Krainikova - Põhja-Tallinna Valitsuse peaspetsialist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

2. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

3. Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

4. Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

5. Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

6. Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

7. Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

8. Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

9. Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

10. Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

11. Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

Ettekandja: Marju Sepp

Küsimuse esitas: L. Mihhailov.

Küsimusele vastas: M. Sepp.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

Ettekandja: Nadežda Krainikova

Küsimuse esitas: M. Zdankevitch.

Küsimusele vastas: N. Krainikova.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Michel Zdankevitch

3. Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

Ettekandja: Nadežda Krainikova

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Michel Zdankevitch

4. Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

5. Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid: L. Mihhailov, I. Ahlberg ja M. Zdankevitch.

Küsimustele vastas: P. Pärtelpoeg.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

6. Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

7. Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

8. Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

9. Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

10. Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (14 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

11. Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija