TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 18

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 20.55.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Erika Salumäe, Igor Sedašev, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Priit Pärtelpoeg, Alo Brandt, Jaanus Martinov ja          Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm ning linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Mark Levin, Jüri Pino, Ülle Rajasalu, Nikolai Stelmach ja Margarita Tšernogorova.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda L.-L. Pakosta, J. Reinmann, M. Kubo, V. Mikkal, M. Beljatskaja, M. Berg, A. Uukkivi, I. Kravtšenko, N. Degtjarenko, M. Länik, P. Mardna, T. Kruusimäe, H. Volmer ja O. Rebane.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

I. Kravtšenko tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 24 “Arupärimisele vastamine”,  kuna sai koos linnavolikogu liikme K. Kärneriga ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

 

Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

2.  Muudatus linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (OE 336)

3.  Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. (OE 337)

4.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (II lugemine) (ME 324)

5.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (ME 294)

6.  Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus  (ME 302)

7.  Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (OE 326)

8.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)  (OE 278)

9.  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)  (OE 277)

10.  Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

11.  Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

12.  Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

13.  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

14.  Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

15.  Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

16.  Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

17.  Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

18.  Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

19.  Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

20.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

21.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi)

22.  Arupärimisele vastamine (Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko, kasiinode kohta)

23.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige R. Kalm, koolide kütte rahastamisest)

24.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Kubo, teede joonimisest).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta esitas enda ja linnavolikogu liikme M. Tarumi nimel arupärimise abilinnapea T. Aasale Tallinna avamisest merele (lisatud).

Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta esitas enda ja linnavolikogu liikme T. Kruusimäe nimel  arupärimise linnapea E. Savisaarele eralasteaedade pedagoogide palgatõusuks linnaeelarveliste vahendite eraldamata jätmise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige J. Reinmann esines avaldusega (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esines avaldusega ja esitas linnavolikogu liikmena arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna Vanalinnast (lisatud).

Linnavolikogu liige V. Mikkal esitas enda ja linnavolikogu liikmete M. Läniku ja M. Martinsoni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Nõmme metsade olukorrast (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Beljatskaja esitas enda ja linnavolikogu liikmete T. Lausingu ja N. Degtjarenko nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine linnavalitsusele” (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) ning esitas arupärimised abilinnapea J. Mutlile Tallinna taksondusest ja linnapea E. Savisaarele Ahju tänava sulgemisest (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest (lisatud).

Linnavolikogu liige I. Kravtšenko esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Haabersti vanaisa 2007 tiitlist (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Degtjarenko esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Länik esitas arupärimise abilinnapea D. Boroditšile Nõmmel asuvate parkide valgustamisest (lisatud).

Linnavolikogu liige P. Mardna esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine”.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige H. Volmer esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta).

Linnavolikogu liige O. Rebane esines suulise avaldusega.

 

1.      Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

Kuulati: Põhja politseiprefekti R. Küüti ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Berg, P. Mardna, T. Lausing, T. Vassiljeva, I. Kravtšenko, J. Vihmand, M. Eliste, K. Laanmäe, A. Uukkivi, V. Mikkal, M. Sults, M. Beljatskaja, O. Rebane, M. Tarum, M. Zdankevich ja T. Bittman.

Küsimustele vastas R. Küüt.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

2.      Muudatus linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (OE 336)

Kuulati: haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe T. Lausingu ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 250 “Muudatus linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus”.

3.      Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. (OE 337)

Kuulati: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe N. Vaino ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 251 “Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus”.

4.      Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (II lugemine) (ME 324)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

Küsimuse esitas P. Mardna.

Küsimusele vastas L. Mihhailov.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekud eelnõule on esitatud rahanduskomisjoni poolt koondtabelina (lisatud).

Linnavolikogu liikmed toetasid rahanduskomisjoni seisukohti punktides 1-3 ja 5.

Hääletati järgmisi muudatusettepanekuid:

4. Isamaaliidu fraktsiooni esimehe M. Tarumi ettepanek eraldada lisaeelarvest ümberpaigutusega (Särgava allee 4 remont) 632 tuhat 800 krooni erakoolide 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek eraldada lisaeelarvest 900 tuhat krooni liikluskorralduseks.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 27 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

7. Tarbijakaitsekomisjoni ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon 444 tuhat krooni koolieelsete eralasteasutuste toetuseks.

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (19 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Tarbijakaitsekomisjoni ettepanek eraldada lisaeelarvest 100 tuhat krooni Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla toetuseks.

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (17 poolt, 26 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu II lugemine lõpetada ja saata eelnõu III lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekuid eelnõu III lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 29. oktoobrini 2007 kell 12.00.

5.      Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (ME 294)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid R. Holsmer, T. Kruusimäe ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja G. Vihman.

Õiguskomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta § 17 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:

"(2) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku  ürituse (laat, turg jms) kestvus 1 päev, välja arvatud üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel".

2) Muuta § 17¹ lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:

"(2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikud üritused (laat, turg jms) toimuvad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemine on lubatud ajavahemikul kella 8.00 kuni 19.00-ni. Kauplemisinventari paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma samas ajavahemikus”.

3) Täiendada § 17¹ uue lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korda ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida korraldatakse avalikes huvides linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel".

Linnavalitsus nõustus õiguskomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Sinissaar tegi ettepaneku asendada muudetava määruse uue paragrahvi 171 lõikes 2 sõnad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini” sõnadega perioodil 1. maist kuni 30. septembrini linnavalitsuse poolt selleks perioodiks eelnevalt kinnitatud kalenderplaani alusel”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (13 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 30 “Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine”.

6.      Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus  (ME 302)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimuse esitas P. Mardna.

Küsimusele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas T. Lausing.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 31 “Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus”.

7.      Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (OE 326)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, T. Sinissaar, K. Kärner ja M. Tarum.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Sinissaar.

T. Sinissaar tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga..

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (15 poolt, 24 vastu) ei toetatud ettepanekut.

Lastekaitsekomisjon esitas eelnõule muudatusettepanekud (lisatud).

Linnavalitsus nõustus lastekaitsekomisjoni ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, 4 vastu, 4 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 252 “Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017”.

8.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)  (OE 278)

Kuulati: linnavolikogu aseesimehe T. Lausingu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, T. Kruusimäe, P. Mardna, R. Holsmer, T. Sinissaar, K. Kärner, M. Zdankevitch, M. Tarum ja E. Sepp.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees M. Sults.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar ja K. Kärner.

Küsimustele vastas M. Sults.

Sõna võtsid M. Berg ja M. Tarum.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada järgmiselt:

"2. Linnavalitsusel moodustada komisjon mälestusmärgi asukoha valimiseks ja ideekonkursi läbiviimiseks, samuti vastava saatematerjali publitseerimiseks."

T. Lausing nõustus ettepanekuga,

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 253 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele”.

9.      Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)  (OE 277)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni aseesimees T. Sinissaar. Õiguskomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimuse esitas A. Uukkivi.

Küsimusele vastas T. Sinissaar.

Kõnega esines J. Vihmand.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

10.  Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku  täiendada eelnõu uue punktiga 3 järgmises sõnastuses:

“3. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks linnavolikogu 5. oktoobri 2000 otsusega nr 328 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja J. Sütiste tee 1 kinnistute maa-ala detailplaneering Sõpruse pst 201/203, Sõpruse pst 203a, J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute osas.”

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Protseduurilise küsimuse esitas N. Vaino.

Sõna anti H. Põllule.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 254 “Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas”.

11.  Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 255 “Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine”.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

12.  Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (22 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 256 “Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

13.  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (19 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 257 “Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük”.

14.  Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (20 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 258 “Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük”.

15.  Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (21 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 259 “Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük”.

16.  Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (22 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 260 “Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük”.

17.  Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (22 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 261 “Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük”.

18.  Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

Kuulati: abilinnapea  E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (22 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 262 “Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük”.

19.  Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (18 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 263 “Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük”.

20.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (17 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 264 “Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84)”.

21.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas J. Mutli.

22.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli vastust Keskerakonna fraktsiooni liikme N. Degtjarenko arupärimisele kasiinode kohta,.

Küsimusi esitasid N. Degtjarenko, O. Rebane ja M. Tarum.

Küsimustele vastas J. Mutli.

23.  Arupärimisele vastamine

 

 

 

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni vastust linnavolikogu liikme R. Kalmu arupärimisele koolide kütte rahastamisest.

Küsimusi esitasid R. Kalm ja M. Tarum.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

24.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši vastust linnavolikogu liikme M. Kubo arupärimisele teede joonimisest.

Küsimusi esitasid M. Kubo ja M. Tarum.

Küsimustele vastas D. Boroditš.

T. Lausing kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija