Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

11. oktoober 2007 nr 17

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld ja Marii Viks ning  õigusdirektor linnasekrtäri ülesannetes Priit Lello.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  11.10.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  18.10.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  18.10.07 istungi päevakorra projekt

1. Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

Otsustati: võtta ülevaade linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

2. Muudatus linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (OE 336)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. (OE 337)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (II lugemine) (ME 324)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

5. Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus  (ME 302)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (OE 326)

Sõna võttis R. Makarova.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (ME 294)

Sõna võtsid T. Vassiljeva ja H. Põld.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)  (OE 278)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)  (OE 277)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

10. Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

11. Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

12. Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

13. Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

19. Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

20. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko, kasiinode kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

23. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Kalm, koolide kütte rahastamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

24. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed K. Kärner ja I. Kravtšenko, laste huviringidest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

 

25. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo, teede joonimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

Sõna võtsid H. Põld ja P. Lello.

P. Lello teatas, et linnavalitsus esitab eelnõule muudatusettepaneku.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

(II lugemine) (OE 203)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (OE 204)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (ME 226)

Sõna võtsid A. Parksepp ja E.-A. Kirde.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine) (ME 269)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)

(OE 316)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9  "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (OE 317)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Kolimistoetuse määra suurendamine (OE 318)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

T. Lausing nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Sõna võtsid A. Parksepp ja H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

11. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

13. Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest) (OE 332)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

15. Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

Sõna võtsid L. Mihhailov ja H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

17. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

19. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks (OE 345)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Holsmer, eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo, linnakorterite üürnike võlgadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi, Tallinna ajaloolistest päranditest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 18.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 18.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 18.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 18.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta, erakoolide õpilaste koolitoidule linnapoolse rahalise toetuse eraldamata jätmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Kirjaliku vastamise taotlus.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta, kavandatavast kauplemiskorrast Raekoja platsil).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Kirjaliku vastamise taotlus.

 

 

 

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta, e-arvetest linna haridusasutuste raamatupidamise tsentraliseerimise tingimustes).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Kirjaliku vastamise taotlus.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Martinson, tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 18.10.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti.

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

2.  Muudatus linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (OE 336)

3.  Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus. (OE 337)

4.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (II lugemine) (ME 324)

5.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (ME 294)

6.  Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus  (ME 302)

7.  Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (OE 326)

8.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)  (OE 278)

9.  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)  (OE 277)

10.  Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

11.  Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine  (OE 327)

12.  Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 328)

13.  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

14.  Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

15.  Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

16.  Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

17.  Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

18.  Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

19.  Munitsipaaleluruumide aadressil Puhangu tn 4a korter 119 ja Puhangu tn 8 korter 114 üürile andmine ning korteriomandi otsustuskorras müük (OE 330)

20.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (OE 322)

21.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi)

22.  Arupärimisele vastamine (Keskerakonna fraktsiooni liige N. Degtjarenko, kasiinode kohta)

23.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige R. Kalm, koolide kütte rahastamisest)

24.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed K. Kärner ja I. Kravtšenko, laste huviringidest)

 

 

 

 

 

25.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige M. Kubo, teede joonimisest).

T. Lausing kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Tarmo Lausing

Linnavolikogu aseesimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija