TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

15. oktoober 2007 nr 18

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:20

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Remo Holsmer, Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme.

Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Eha Võrk.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra - Tallinna Linnavalitsuse finantsteenistuse finantsdirektor,  Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Ene Tomberg - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja-tervishoiuosakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

2. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

3. Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

4. Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

5. Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

6. Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

7. Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

8. Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

Ettekandja: Katrin Kendra

Küsimusi esitasid M. Kubo ja R. Holsmer.

K. Kendra vastas küsimustele.

Sõna võttis R. Holsmer.

Eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekuid arutati vastavalt koondtabelile (protokollile lisatud koondtabel koos rahanduskomisjoni seisukohtadega).

T. Vitsut tegi ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis 29.10.2007 kell 12:00.

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute suhtes esitatakse linnavolikogu istungile koondtabelina.

Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 29.10.2007 kell 12:00.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

2. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

Ettekandja: Ene Tomberg

Küsimusi esitasid M. Tarum, R. Holsmer, M. Kubo, T. Sepp, R. Veetõusme ja J. Juske.

E. Tomberg vastas küsimustele.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müük (OE 335)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid R. Holsmer, M. Tarum ja R. Veetõusme.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

4. Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müük (OE 340)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

5. Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müük (OE 341)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid R. Veetõusme ja M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

6. Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müük (OE 342)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

7. Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük (OE 343)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid R. Veetõusme, M. Kubo ja M. Tarum.

P. Pärtelpoeg ja M. Kubo vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

8. Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müük (OE 344)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid T. Vitsut ja M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija