TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

23. oktoober 2007 nr 21

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Elmar Sepp

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 14-st liikmetest 7  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Vjatšeslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Jelena Armas, Toivo Moorast, Priit Põld, Siim Roode, Tiit Siimon, Richard Sikk.

Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Marju Länik, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Toivo Susi, Arvo Uukkivi.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Märt Kubo - Tallinna Linnavolikogu liige, Maris Arro - Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)  (OE 316)

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (OE 317)

3. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

4. Sõpruse pst 33 detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

 

Päevakorra arutelu.

1. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)  (OE 316)

Ettekandja: Märt Kubo

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (3 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (OE 317)

Ettekandja: Märt Kubo

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (2 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

3. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Ettekandja: Maris Arro

Küsimusi esitasid M. Kubo, S. Roode, T. Sepp ja J. Vihmand.

M. Arro ja E. Sepp vastasid küsimustele.

Sõna võttis J. Vihmand.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Sõpruse pst 33 detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi esitas J. Vihmand.

A. Rikkinen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija