TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

25. oktoober 2007 nr 18

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tarmo Lausing, Leonid Mihhailov ja  Juri Poljakov, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Kristiina Must, Hele Põld, Jaanika Sõmmer ja Ester Šank ning  linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes Merike Alep.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  25.10.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  1.11.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  1.11.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine) (ME 324)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele.

2. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine  (II lugemine) (ME 269)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

3. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks (OE 345)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) 

(OE 316)

Sõna võtsid H. Põld ja M. Eliste.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)  (OE 317)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest)

(OE 332)

Sõna võtsid H. Põld ja M. Eliste.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel

2004-2006 (OE 333)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti  2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (OE 204)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Kolimistoetuse määra suurendamine  (OE 318)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

Sõna võtsid R. Altpere, H. Põld ja L. Mihhailov.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast 

(OE 347)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta) (OE 350)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine (OE 352)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

18. Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale

(ME 353)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

19. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (OE 354)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti linnapea E. Savisaare suulisi vastamisi arupärimistele seoses esindusfunktsioonide täitmisega.

Sõna võtsid E. Kosk ja H. Põld.

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Holsmer, eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo, linnakorterite üürnike võlgadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi, Tallinna ajaloolistest päranditest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna Ü. Rajasalu ei osale 1.11.07 istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Martinson, tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed M. Tarum ja L.-L. Pakosta, Tallinna avamisest merele).

Arupärimisele vastab abilinnapea T. Aas.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed L.-L. Pakosta ja T. Kruusimäe, eralasteaedade pedagoogide palgatõusuks linnaeelarveliste vahendite eraldamata jätmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo, Tallinna Vanalinnast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed V. Mikkal, M. Länik ja M. Martinson, Nõmme metsade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna taksondusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Ahju tänava sulgemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Kravtšenko, Haabersti vanaisa 2007 tiitlist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

18. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Länik, Nõmmel asuvate parkide valgustamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 1.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 1.11.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine) (ME 324)

2.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine  (II lugemine) (ME 269)

3.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks (OE 345)

4.  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

5.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)  (OE 316)

6.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)  (OE 317)

7.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest) (OE 332)

8.  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

9.  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

10.  Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija