TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

7. november 2007 nr 17

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 6  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Igor Kravtšenko, Leonid Mihhailov, Nikolai Stelmach, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Madis Martinson, Toivo Susi.

Puudusid: Jüri Jõgeva, Robert Kalm, Oksana Laasi, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Toomas Puura, Priit Pärtelpoeg, Oleg Rebane, Aivar Reivik, Rünno Sulg, Eha Võrk.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu jurist; Viljo Rannala - Tallinna Kommunaalameti peaspetsialist; Jüri Lump - Tallinna Kesklinna Valitsuse linnaosa vanema asetäitja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

2. Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

3. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

4. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine (OE 357)

5. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

6. Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

Ettekandja: Viljo Rannala

Küsimusi esitasid: N. Stelmach ja L. Mihhailov.

Küsimustele vastas: V. Rannala.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

2. Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Michel Zdankevitch

3. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

Ettekandja: Indrek Ahlberg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

4. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine (OE 357)

Ettekandja: Indrek Ahlberg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

5. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

6. Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija