TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

15. november 2007 nr 20

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 21.55.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Gennadi Vihman ja  Jaak Vihmand, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels ja Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson ning linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Mati Eliste, Tarmo Kruusimäe, Aivar Kuusmaa, Peeter Mardna, Liisa-Ly Pakosta, Jüri Pino, Tiit Sinissaar, Tatjana Vassiljeva ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi ja teatas, et käesolev istung on 450. linnavolikogu istung, mis on toimunud Vana-Viru 12 hoones alates 22. detsembrist 1989. Kokku on toimunud 464 istungit, käesolev istung on 465., istungeid on peetud veel Raekojas, Lohusalus ja Pärnus ning linnavolikogu on selle aja jooksul vastu võtnud 759 määrust ja 4787 otsust. Linnavolikogu kuue koosseisu tööst on osa võtnud kokku 388 linnavolikogu liiget, neist kahes linnavolikogu koosseisus on olnud 69 linnavolikogu liiget, kolmes koosseisus 31 linnavolikogu liiget ning linnavolikogu viiest koosseisust on osa võtnud 6 linnavolikogu liiget.

Avaldustega soovisid esineda R. Holsmer, E. Salumäe, M. Berg, I. Raudne, L. Parek, T. Mägi, Ü. Rajasalu, T. Lausing, E. Alatalu, M. Kubo, J. Vihmand ja T. Vitsut.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 6. novembri 2007 otsusega nr 23 muudeti L. Vahtre linnavolikogu liikme volituste peatamise alust alates 8. novembrist 2007 ja loeti tema volitused peatunuks seoses tema Riigikogu liikmeks olekuga ning taastati R. Reinmanni linnavolikogu liikme volitused alates 15. novembrist 2007 ja lõpetati I. Sedaševi volitused linnavolikogu liikmena.

T. Vitsut teatas, et Keskerakonna fraktsiooni koosolekul 15. novembril 2007 kinnitati fraktsiooni liikmeks R. Reinmann.

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut teatas, et istungi päevakorra projektist jäävad välja päevakorrapunkt nr 9 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks”, päevakorrapunkt nr 12 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) ja päevakorrapunkt nr 13 “Ülesande andmine linnavalitsusele” (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest), kuna puuduvad haridus- ja kultuurikomisjoni seisukohad eelnõudele.

E. Alatalu tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 17 “Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006” päevakorrapunktiks nr 5. Ettepanekuga nõustuti.

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 16 “Tööohutusvahendite töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele” päevakorrapunktiks nr 9. Ettepanekuga nõustuti.

M. Berg tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorraprojekt nr 29 “Arupärimisele vastamine”, kuna sai arupärimise esitajana ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

 

Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Ülevaade Keskerakonna linnavalitsuse kahe aasta tegevusest

2.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 364)

3.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 365)

4.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (OE 354)

5.  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

6.  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

7.  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

8.  Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012 (ME 359)

9.  Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

10.  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale (ME 353)

11.  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine (OE 352)

12.  Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 355)

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)

(OE 350)

14.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

15.  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast  (OE 347)

16.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

17.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine (OE 357)

18.  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

19.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, V. Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta)

20.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige R. Holsmer, eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest)

21.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo, linnakorterite üürnike võlgadest)

22.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige M. Kubo, Tallinna Vanalinnast)

23.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Mägi, Tallinna ajaloolistest päranditest)

24.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige I. Kravtšenko, Haabersti vanaisa 2007 tiitlist)

25.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed V. Mikkal, M. Länik ja M. Martinson, Nõmme metsade olukorrast).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige R. Holsmer esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige E. Salumäe esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas fraktsiooni nimel arupärimise abilinnapea D. Boroditšile vöötradade arvust ja seisukorrast (lisatud).

Linnavolikogu liige I. Raudne esitas arupärimise abilinnapea K. Jäppinenile loomaaia asukaid heidutava müra kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige L. Parek esitas arupärimise abilinnapea K. Jäppinenile Linnateatri pääsmete müügil juurdehindluse rakendamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Mägi esitas ettepaneku linnavalitsusele (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu esitas fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine”.

Linnavolikogu liige T. Lausing esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige E. Alatalu esitas arupärimised linnapea E. Savisaarele Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta ja Pärli kohviku maja ruumide rentimisest Alexander Kofkini firmale.

Linnavolikogu liige M. Kubo esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines suulise avaldusega.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

Linnavolikogu esimees T. Vitsut esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Tallinna põhimääruse muutmine”.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

 

1.      Ülevaade Keskerakonna linnavalitsuse kahe aasta tegevusest

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Kubo, R. Holsmer, V. Mikkal, I. Raudne, E. Alatalu, M. Berg, E. Sepp, T. Lausing, S. Ivanov, A. Uukkivi ja N. Degtjarenko.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

2.      Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 364)

Kuulati: keskkonnakomisjoni esimehe L. Škurati ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 268 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine”.

3.      Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 365)

Kuulati: linnavarakomisjoni esimehe L. Mihhailovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 269 “Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine”.

4.      Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (OE 354)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda.

T. Vitsut teatas, et Reformierakonna fraktsiooni poolt on kirjalikult esitatud revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Ü. Rajasalu.

R. Holsmer teatas, et Reformierakonna fraktsioon võtab Ü. Rajasalu kandidatuuri tagasi.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu I lugemine lõpetada ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

5.      Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme E. Alatalu ettekannet.

Küsimuse esitas M. Berg.

Küsimusele vastas E. Alatalu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 270 “Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006”.

6.      Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, A. Ellamaa, A. Uukkivi, M. Berg, M. Tarum, L. Parek, K. Kärner ja E. Alatalu.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees G. Vihman.

Sõna võttis A. Ellamaa.

Kõnega esinesid H. Hallika ja M. Tarum.

H. Hallika tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (15 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Võtta välja punkt 5.1 “Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev Tallinnas 2006. aastal perearstiteenust osutanud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad loetelu ja moodustada sellest dokumendi lisa nr 3 “2006. aastal perearsti teenust osutanud juriidiliste ja füüsilisest isikust ettevõtjate loetelu”.

2) Võtta välja punkt 9.2 “Ambulatoorne eriarstiabi” 4. lause ja sellele järgnev 2006. aastal Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 4 “2006. aastal  Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu”.

3) Võtta välja punkt 11.5 “Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev 2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 5 “2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu”.

4) Lisada  punkt 9  “Eriarstiabi” tabel 4 Arstide arv põhikoha järgi 31. detsember 2006 (meditsiinistatistika esialgsed andmed) järgnev lõik: “Rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet, kes sõlmib võimalike teenuse osutajatega ka lepingud. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekud kodukeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks, tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Linna eelarvelistest vahenditest rahastatakse rehabilitatsiooniteenusele suunatu transporditeenust. 2006. aastal teostati erivedudena väljapoole Tallinna 1141 sõitu, linna piires dialüüsile ja taastusravile 438 isikut kokku 3000 korral aasta jooksul. Transporditeenuseks 2007. aastal eraldati 12 500 000 krooni”.  

Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, 4 vastu, 4 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 271 “Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015”.

7.      Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

Kuulati: revisjonikomisjoni aseesimehe L. Mihhailovi ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova.

Sõna võtsid R. Holsmer ja J. Vihmand.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

Õiguskomisjoni esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud.

1) Muuta eelnõu § 50 järgmiselt: 

“§ 50. Linnavolikogu kantselei korraldav ametnik moodustab kontrollimise käigus kogutud dokumentidest või nende ärakirjadest kontrollitoimiku. Kontrollitoimikusse lisatakse kontrolliülesanne ja –küsimustik, kontrollitava asutuse kirjalikud selgitused ja seisukohad, revisjoniakt ja ärakirjad akti põhistavatest olulistest dokumentidest, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu(d), asjaosaliste ja linnavalitsuse seisukohad revisjoniaktile ja eelnõudele, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsus ning muud asjas tähtsust omavad dokumendid”.

2) Täiendada eelnõud uue §-ga 51 järgmises sõnastuses:

“§ 51. Asjaajamisaasta jooksul hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid revisjonikomisjoni korraldava ametniku juures ning teisi revisjonikomisjoni asjaajamist puudutavaid dokumente revisjonikomisjoni sekretäri juures. Pärast asjaajamisaasta lõppemist hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid ja muid revisjonikomisjoni dokumente kuni Tallinna Linnaarhiivi üleandmiseni linnavolikogu kantselei dokumendiosakonnas”.

L. Mihhailov nõustus ettepanekutega.

R. Holsmer tegi ettepaneku muuta määruse § 10 järgmiselt: “Kontrollülesandele kirjutab alla revisjonikomisjoni esimees.”.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (11 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, 5 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 35 “Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord”.

8.      Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012 (ME 359)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimuse esitas R. Holsmer.

Küsimusele vastas D. Boroditš.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

Küsimusi esitasid M. Tarum, R. Holsmer, M. Kubo ja M. Zdankevich.

Küsimustele vastas D. Boroditš.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid M. Kubo, M. Tarum ja R. Holsmer.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Sõna võtsid T. Mägi, M. Tšernogorova ja J. Vihmand.

Kõnega esines J. Vihmand.

J. Vihmand tegi ettepaneku teha parandus eelnõu pealkirjas, tekstis § 1, § 2, § 3 ja lisa pealkirjas asendades sõnad “Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008-2012” sõnadega “Kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede väljaehitamise ja kapitaalremondi kava aastateks 2008-2012”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

R. Holsmer tegi ettepaneku sõnastada § 3 järgmiselt: “§ 3 Tallinna Kommunaalametil koostada ja esitada linnavolikogule kinnitamiseks igaaastane väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava ühe kuu jooksul peale eelarve vastuvõtmist Tallinna Linnavolikogu poolt.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 36 “Kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede väljaehitamise ja kapitaalremondi kava aastateks 2008 – 2012”.

9.      Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 272 “Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele”.

10.  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale (ME 353)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: “Huvikooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 37 “Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale”.

11.  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine (OE 352)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, M. Tarum, R. Holsmer, G. Vihman, N. Stelmach, M. Berg ja T. Mägi.

Küsimustele vastas T. Aas.

N. Stelmach soovis protokollile lisada tema poolt abilinnapea T. Aasale esitatud küsimuse ja T. Aasa vastuse küsimusele (lisatud).

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja V. Prussakov. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid K. Kärner ja J. Vihmand.

Sõna võtsid M. Tarum, T. Mägi ja N. Stelmach.

J. Vihmand tegi ettepaneku sõnastada punkt 2.3 järgmiselt: “linnavalitsuse hoone”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 273 “Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine”.

12.  Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 355)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku eelnõu punktis 1 asendada sõna “Piirivalvesadama” sõnadega “Peetri sadama”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 274 “Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine”.

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta) (OE 350)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Vihmand, G. Vihman ja T. Lausing.

Küsimustele vastas M. Berg.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Kubo. Rahanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

14.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Stelmach. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 275 “Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine”.

15.  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast 

(OE 347)

Kuulati: revisjonikomisjoni aseesimehe L. Mihhailovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 276 “Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast”.

16.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema K. Mihkelsi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 277 “Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde  tee 94-20 üürile andmine”.

17.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine

(OE 357)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema K. Mihkelsi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 278 “Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine”.

18.  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 279 “Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine”.

19.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele V. Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta.

20.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme R. Holsmeri arupärimine linnapea E. Savisaarele eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest.

T. Vitsut teatas, et R. Holsmer ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

21.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe M. Kubo arupärimisele linnakorterite üürnike võlgadest.

Küsimuse esitas M. Kubo.

Küsimusele vastas E. Savisaar.

22.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme M. Kubo arupärimisele Tallinna Vanalinnast.

Küsimusi esitasid M. Kubo, N. Stelmach ja T. Mägi.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

23.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Mägi arupärimisele Tallinna ajaloolistest päranditest.

Küsimusi esitas T. Mägi.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

24.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme I. Kravtšenko arupärimine linnapea E. Savisaarele  Haabersti vanaisa 2007 tiitlist.

T. Vitsut teatas, et kuna I. Kravtšenko ei viibi istungil, siis loetakse arupärimine vastatuks.

25.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikmete V. Mikkali, M. Läniku ja M. Martinsoni arupärimisele Nõmme metsade olukorrast.

Küsimusi esitasid V. Mikkal ja M. Kubo.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnavolikogu istung 15. novembril 2007

Päevakorrapunkt nr 10

Kontseptsiooni “Tallinna avamine merele” heaks kiitmine

 

……

N. Stelmach: Aitäh, hea abilinnapea. Mul on väga hea meel siin saalis näha järjekordset näidet, kuidas see Keskerakonna linnavalitsus Edgar Savisaare juhtimisel on asunud minu hea erakonnakaaslase Tõnis Paltsu visiooni teostama ja mul on hea meel mainida, et see on juba mitmes koostööpunkt meie erakondade vahel läbi viimase aasta. Aga protokolli jaoks tahtsin teilt paluda veelkord öelda, et mis kuupäevast siis reaalselt mõni osa sellest plaanist ka valmis saab ehk siis mis kuupäevast on võimalik kõigil tallinlastel ja ka linna külalistel merevaateid ja muud head rannapromenaadiga kaasnevat nautida? Aitäh.

 

T. Aas: Aitäh. Ma oskan kuupäevaliselt öelda niipalju, et aastal 2011, kui Tallinn on Euroopa kultuuripealinn, siis võiks see ala valmis olla, juurdepääs merele ja rannapromenaadide osa ja samuti kultuurikatel kui üks osa kultuuripealinnast. Kas me jõuame selleks ajaks valmis ka Linnahalli rekonstrueerimisega seda siis eks näitab edaspidine tegevus.

…..