Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse erakorralise koosoleku protokoll

 

Tallinn

7. november 2007 nr 19

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tarmo Lausing, Leonid Mihhailov, Märt Sults ja Larissa Škurat, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks ning linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes Tiina Kitsing.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  7.11.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  15.11.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  15.11.07 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 364)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks (OE 356)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine (OE 352)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012 (ME 359)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale

(ME 353)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 355)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta) (OE 350)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast 

(OE 347)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine

(OE 357)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut teatas, et linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti võetakse ülevaade Keskerakonna linnavalitsuse kahe aasta tegevusest.

Küsimuse esitas J. Juske.

 

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (OE 204)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Kolimistoetuse määra suurendamine  (OE 318)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (OE 354)

K. Viks teatas, et Reformierakonna fraktsioon esitab revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Ü. Rajasalu.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

Sõna võtsid T. Lausing ja M. Sults.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas (OE 362)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Projekti „Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 365)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

17. Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks  (OE 368)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige R. Holsmer, eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo, linnakorterite üürnike võlgadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Mägi, Tallinna ajaloolistest päranditest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

E. Kosk tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Martinson, tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks teatas, et arupärimise esitaja M. Martinson sai ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Kubo, Tallinna Vanalinnast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed V. Mikkal, M. Länik ja M. Martinson, Nõmme metsade olukorrast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna taksondusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna J. Mutli ei osale 15.11.07 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Ahju tänava sulgemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

J. Juske tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus on pikendanud arupärimisele vastamise tähtaega kuni 8. novembrini 2007.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Kravtšenko, Haabersti vanaisa 2007 tiitlist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Viks tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Länik, Nõmmel asuvate parkide valgustamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 15.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

18. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 15.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

19. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 15.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

20. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 15.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Ülevaade Keskerakonna linnavalitsuse kahe aasta tegevusest

2.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 364)

3.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 365)

4.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (OE 354)

5.  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

6.  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord  (ME 321)

7.  Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012 (ME 359)

8.  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale (ME 353)

9.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks

(OE 356)

10.  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine (OE 352)

11.  Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 355)

12.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

13.  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

14.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)

(OE 350)

15.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine (OE 339)

16.  Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele (OE 358)

17.  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006 (OE 333)

18.  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast  (OE 347)

19.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine (OE 338)

20.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine (OE 357)

21.  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine (OE 351)

22.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta)

23.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige R. Holsmer, eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest)

24.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo, linnakorterite üürnike võlgadest)

25.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Kubo, Tallinna Vanalinnast)

26.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Mägi, Tallinna ajaloolistest päranditest)

27.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige I. Kravtšenko, Haabersti vanaisa 2007 tiitlist)

28.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed V. Mikkal, M. Länik ja M. Martinson,  Nõmme metsade olukorrast)

29.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Ahju tänava sulgemisest).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija