TALLINNA LINNAVOLIKOGU

TARBIJAKAITSEKOMISJON

 

 

Erakorralise koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

11. detsember 2007 nr 17

 

Algus kell 16:00 ja lõpp kell 16:45

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Tatjana Vassiljeva

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 9-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Kazakov, Igor Kravtšenko, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Aave Jürgen, Aado Luik, Jaanus Mutli.

Puudusid: Enn-Toivo Annuk, Pille Ilves, Eero Kosk, Tarmo Kruusimäe, Jüri Pino, Aino Runge, Inga Uusmaa, Gennadi Vihman, Hardi Volmer.

Kutsutud: Jaanika Sõmmer - Tallinna Linnavolikogu esimehe nõunik, Katrin Kello - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Katrin Kendra -Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti maa hinna osakonna juhataja, Talvo Rüütelmaa - Tallinna Transpordiameti jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (5 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (ME 402)

2. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

3. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (ME 402)

Ettekandja: Talvo Rüütelmaa

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva ja J. Vihmand.

T. Rüütelmaa vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vassiljeva tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (5 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

Ettekandja: Katrin Kendra

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva ja J. Vihmand.

K. Kendra vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Kvoorumi puudumise tõttu otsustust vastu ei võetud.

3. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

Ettekandja: Tormi Tabor

Küsimusi esitasid J. Vihmand ja T. Vassiljeva.

T. Tabor, J. Mutli ja K. Kello vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Kvoorumi puudumise tõttu otsustust vastu ei võetud.

 

 

 

 

Tatjana Vassiljeva

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija