TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse erakorralise koosoleku protokoll

 

Tallinn

14. detsember 2007 nr 22

 

Koosolek algas kell 4.05 ja lõppes kell 4.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tarmo Lausing, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Elmar Sepp,  Märts Sults, Larissa Škurat, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva ja Toomas Vitsut, linnavolikogu kantselei ametnikud Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Hele Põld ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  14.12.07 koosoleku päevakord:

I     Menetluses olevad eelnõud

II  Arupärimised

 

I Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

4. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

6. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

7. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

8. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseks (OE 387)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (III lugemine) (ME 401)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele.

10. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

15. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas  (OE 419)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti

16. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (OE 420)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

II Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu, Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (III lugemine) (ME 401).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija