TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

24. jaanuar 2008 nr 1

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 22.10.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Peeter Mardna, Matti Martinson, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson,  Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Martti Preem, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg, Alo Brandt ja Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm ning linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Maimu Berg, Aivar Kuusmaa, Marju Länik, Svetlana Melehhova, Liisa-Ly Pakosta, Jüri Pino ja Tiit Sinissaar.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda N. Stelmach, A. Uukkivi, Ü. Rajasalu, M. Kubo, I. Kravtšenko, P. Mardna, K. Laanmäe, T. Lausing, T. Kruusimäe ja J. Vihmand.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 3. jaanuari otsusega nr 1 peatati linnavolikogu liikme E. Alatalu volitused alates 21. jaanuarist 2008 kuni 31 detsembrini 2008 ja määrati linnavolikogu liikmeks A. Öpik ning Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17. jaanuari 2008 otsusega nr 2 pikendati T. Paltsu linnavolikogu liikme volituste peatamise aega alates 1. veebruarist 2008 kuni 31. maini 2008.

T. Vitsut teatas, et Isamaaliidu fraktsioon kinnitas 24. jaanuari 2008 koosolekul fraktsiooni liikmeks A. Öpiku ja Reformierakonna fraktsioon arvas 24. jaanuari 2008 koosolekul fraktsiooni koosseisust välja S. Melehhova.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Lausing tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 19 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast” päevakorrapunktiks nr 5. Ettepanekuga nõustuti.

A. Uukkivi tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 15 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) ja päevakorrapunkt nr 30 “Arupärimisele vastamine” (linna avalike suhete kuludest), kuna M. Berg ei osale istungil.

M. Tarum tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 14 “Ülesande andmine linnavalitsusele” (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest), kuna L.-L. Pakosta ei osale istungil.

V. Mikkal tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 34 “Arupärimisele vastamine” (kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel), kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist oma arupärimisele.

 

Häälteenamusega (50 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 7)

2.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 8)

3.  Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine (OE 430)

4.  Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

(OE 6)

5.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast (OE 421)

6.  Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord (ME 2)

7.  Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (ME 422)

8.  Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 423)

9.  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine (OE 429)

10.  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas  (OE 419)

11.  J. Vilmsi tn 18 / Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 424)

12.  Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 428)

13.  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine (OE 1)

14.  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

15.  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

16.  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

17.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

18.  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

19.  Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine (OE 427)

20.  Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük (OE 425)

21.  Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük  (OE 426)

22.  Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega (OE 3)

23.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b (OE 4)

24.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

25.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest)

26.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta)

27.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses)

28.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest)

 

 

29.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest)

30.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, maamaksu tõusust).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) ning esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel kaks arupärimist linnapea E. Savisaarele hasartmängude kohta J. Poska majas ja linna kanaliseerimisest ning abilinnapea D. Boroditšile prügimajandusest (lisatud).

Linnavolikogu liige A. Uukkivi esitas Pirita linnaosa seltside pöördumise Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse ja sadama arendamise küsimuses (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu esitas fraktsiooni nimel kaks arupärimist linnapea E. Savisaarele Kalev Spordi telesaadete kohta ja Paju tänav 7 lammutamisest (lisatud).

Linnavolikogu liige I. Kravtšenko esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele hinnatõusu kompenseerimise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liikmed P. Mardna, K. Laanmäe ja T. Lausing esinesid suuliste avaldustega.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas enda ja linnavolikogu liikme J. Pino poolt arupärimise linnapea E. Savisaarele Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinnas tegutsevate bordellide kohta (lisatud).

 

1.      Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 7)

Kuulati: keskkonnakomisjoni esimehe L. Škurati ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 1 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine”.

2.      Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 8)

T. Vitsut tutvustas valimise korda.

N. Stelmach teatas, et Isamaaliidu fraktsioon on revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles seadnud A. Öpiku. Rohkem kandidaate ei esitatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (51 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti nimekiri.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 49 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut soovis teada, kas kellelgi on proteste hääletamise kohta. Proteste ei esitatud.

T. Vitsut teatas, et  A. Öpikule antud poolthäälte arv on 47 ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni liikmeks valituks A. Öpik ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 2  “Revisjonikomisjoni liikme valimine”.

3.      Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine (OE 430)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, R. Holsmer, V. Mikkal, Ü. Rajasalu, N. Stelmach ja A. Uukkivi.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas T. Lausing.

Sõna võtsid M. Kubo ja T. Lausing.

T. Lausing tegi ettepaneku muuta eelnõu lisa punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt : “Nõukogu koosneb kolmest kuni kaheksast liikmest, kelle volituste kestuseks on neli aastat.”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Lausing tegi ettepaneku lisada eelnõu punkti 6 nõukogu liikmeks volikogu esindajana M. Beljatskaja. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (32 poolt, 7 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

"Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

"Määrata sihtasutusele seitsmeliikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

- Edgar Savisaar, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Arnold Rüütel, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Toomas Sepp, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Kaarel-Mati Halla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Heili Luik, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Heido Vitsur, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx

- Allan Alaküla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (11 poolt, 32 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

Haridus ja kultuurikomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt: “Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, elukoht xxxxxxxx Harjumaa, isikukood xxxxxxxx.”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

2) Muuta eelnõu punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: “Volitada juhatuse liiget Toomas Tamme avama sihtasutuse nimel pangakontot AS SEB Eesti Ühispangas.”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

3) Muuta eelnõu lisa punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu koosneb kolmest kuni kaheksast liikmest, kelle volituste kestuseks on neli aastat. Liikmete seas on vähemalt üks linnavolikogu ja üks linnavalitsuse esindaja.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 52 linnavolikogu liiget ja puudus 11.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

T. Vitsut tühistas hääletuse ja pani eelnõu uuesti lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 3 “Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine”.

4.      Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (OE 6)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 50 linnavolikogu liiget ja puudus 13.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (50 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 4 “Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse”.

5.      Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast (OE 421)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme P. Alekandi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 5 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

6.      Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord (ME 2)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitas R. Holsmer.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja A. Uukkivi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja V. Mikkal.

Küsimustele vastasid A. Uukkivi ja T. Vitsut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 1 “Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord”.

7.      Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (ME 422)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitas M. Tarum.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta § 8 ja sõnastada see alljärgnevalt:"(8) Koduteenuseid osutavad sotsiaalhoolekande osakonnad ja linna ametiasutuste hallatavad asutused, mille tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine.".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

2) Muuta § 10 lõikes 2 arv "5"  ja asendada arvuga "10".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

3) Muuta § 11 lõikes 4 sõna "ja" asendades sõnaga "või".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (27 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

4) Muuta § 14 lõiget 5 ja sõnastada see alljärgnevalt: "(5) Määrus jõustub......jaanuaril 2008. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

5) Muuta § 10 lõike 1 punkt 4 sõnastust ja sõnastada see alljärgnevalt: " 4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks; ".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

6) Muuta § 11 lõike 6 teise lause sõnastust ja sõnastada see alljärgnevalt: " Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku  täiendada § 7 lg 1 uue punktiga 8 järgmises sõnastuses:

" 8) Otsuse vaidlustamise kord" ning muuta eelnõu § 12 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:

(2) " Koduteenuse korraldamise eest vastutab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja koduteenuseid osutava linna ametiasutuse hallatava asutuse juht vastavalt oma pädevusele".

Linnavalitsus nõustus õiguskomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 2 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord”.

8.      Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 423)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Tarum ja A. Uukkivi.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees P. Mardna. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid T. Kruusimäe, M. Tarum ja G. Vihman.

Sõna võttis P. Mardna.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 6 “Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

9.      Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine (OE 429)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees G. Vihman. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 7 “Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine”.

10.  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas  (OE 419)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 8 “Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas”.

11.  J. Vilmsi tn 18 / Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 424)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja O. Laasi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 9 “J. Vilmsi tn 18 // Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”.

12.  Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 428)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 10 “Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas”.

13.  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine (OE 1)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 11 “1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine”.

14.  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

Kuulati: linnavolikogu liikme M. Tarumi ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo ja V. Mikkal.

Küsimustele vastas M. Tarum.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid T. Mägi ja G. Vihman.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 12 “Ülesande andmine linnavalitsusele”

15.  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Kruusimäe ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja R. Kalm.  Õiguskomisjon ei toetanud eelnõu.

Sõna võtsid N. Stelmach ja M. Tarum.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (31 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

16.  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

Kuulati: linnavolikogu liikme I. Raudse ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Lausing, K. Laanmäe, J. Vihmand, A. Uukkivi, V. Mikkal ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas I. Raudne.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid N. Stelmach, T. Mägi, T. Kruusimäe, A. Öpik, I. Raudne ja M. Kubo.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kõnega esines J. Vihmand.

Sõna võtsid T. Mägi ja M. Eliste.

Kõnega esines M. Tarum.

Sõna võtsid T. Kruusimäe ja J. Vihmand.

Kõnega esines N. Stelmach.

Sõna võtsid K. Laanmäe ja I. Raudne.

Kõnega esines T. Mägi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi ja linnavolikogu liige T. Mägi tegid ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (15 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, 27  vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu määrusena mitte vastu võtta.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku, kas jätkata istungit ilma vaheajata.

Hääletamisel (22 poolt, 9 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

Protseduurilise küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

17.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme S. Bogovski ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 13 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast”.

18.  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme P. Alekandi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 14 “Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006”.

19.  Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine (OE 427)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja T. Mägi. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 15 “Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine”.

20.  Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük (OE 425)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i : Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 16 “Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük”.

21.  Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük  (OE 426)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 17 “Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük”.

22.  Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega (OE 3)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitas Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid  M. Tarum ja Ü. Rajasalu.

Linnavarakomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 2.7 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.7 punktides 1.1.1-1.1.4 nimetatud kinnistute ja punktis 1.1.5 nimetatud maatüki valdus läheb OSAÜHINGULE KOGER KINNISVARA üle kinnistute vahetuslepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega ning punktis 1.2 nimetatud kinnistute kaudne valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute ja maatüki vahetuslepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega ja otsene valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 2 nädala jooksul punktis 2.3 nimetatud rajatise kasutusloa vormistamisest arvates;".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 18 “Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega”.

23.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b (OE 4)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas E. Tamm.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch.  Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 19 “Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b”.

24.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikmete T. Kruusimäe ja M. Tarumi arupärimisele riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Tarum, I. Raudne, Ü. Rajasalu ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

25.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme N. Stelmachi arupärimisele Reklaamimaksu kaotamise võimalustest.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

26.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

27.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses.

Küsimusi esitasid  T. Kruusimäe, T. Mägi ja J. Vihmand.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

28.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele ilutulestike korraldamisest.

Küsimusi esitasid A. Uukkivi ja A. Öpik.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

29.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest.

Küsimusi esitasid A. Uukkivi ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja M. Preem.

30.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele maamaksu tõusust.

Küsimusi esitasid A. Uukkivi ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija